Universiteit Leiden

nl en

'Zelfs als je niets zegt, heeft het feit dat je aan tafel zit al een signaalfunctie'

De studentassessor: één student die als lid van het faculteitsbestuur aanschuift bij alle belangrijke overleggen en projecten. Zo wordt de student, een van de belangrijkste doelgroepen, vertegenwoordigd bij bestuurlijke besluitvorming. Assessor Julie Külsen draagt per 1 september 2023 het stokje over aan Edo Crommelin. Wat zijn Julies ervaringen en welke ambities heeft Edo? Tijd om het assessorschap onder de loep te nemen.

Wat houdt het assessorschap in?

Julie: ‘Je bent een volwaardig lid van het faculteitsbestuur. Je woont ontzettend veel vergaderingen bij – faculteitsbestuur, onderwijsbestuur, opleidingscommissie – om het studentperspectief een goede plek te geven en een student aan tafel te hebben bij bestuurlijke besluitvorming. Natuurlijk ben je ook maar één student, daarom probeer ik zoveel mogelijk informatie op te halen bij studenten. Zelfs als je niets zegt, heeft het feit dat je aan tafel zit al een signaalfunctie.’ 

Was er een specifiek doel dat je wilde bereiken?

Julie: ‘Ik heb het afgelopen jaar overal bijgezeten waar ik maar kon om op zoveel mogelijk gebieden de kant van ‘de student’ te belichten. Ik ben actief betrokken geweest bij de restyling van het KOG. Bepaalde faciliteiten waren nog niet zo goed en ik heb me ervoor ingezet om dit te veranderen. Inmiddels is er een studentenwoonkamer, extra studieplekken en krijgen we een groene gevel. Daarnaast is er op het gebied van welzijn een diversiteit & inclusie werkgroep met peersupport studenten. Aan hen kunnen studenten laagdrempelig om hulp vragen.’

Julie Külsen en Edo Crommelin

Heb je een voorbeeld waar je echt trots op bent?

Julie: ‘Ik ben blij dat die studentenwoonkamer er is. En ik vind het ook fijn dat ik vanaf het begin zo betrokken ben geweest bij de ontwikkeling van de Kernvisie. Om de zes jaar is er een onderwijsvisitatie waarin de kwaliteit van het onderwijs wordt gekeurd. Deze visitatie vindt komend collegejaar plaats. Al tijdens mijn periode als assessor hadden we de midterm review waarin we zelf kritisch naar het onderwijs hebben gekeken. Neem zaken als studiesucces en aansluiting op de arbeidsmarkt. Uit de midtermreview is een adviescommissie voortgekomen die zich heeft gebogen over het toekomstbestendig maken van het bacheloronderwijs. Deze adviesgroep, waarin ik ook plaatsnam, heeft de Kernvisie ontwikkeld. Inmiddels neem ik ook deel aan de taskforce Kernvisie die zich bezighoudt met de implementatie ervan. Daar gaat Edo komend jaar mee verder. Ik ben dus vanaf het begin hierbij betrokken geweest en ben trots op de stappen die we hebben gezet.’

Iedere zes jaar wordt het onderwijs van de de Universiteit Leiden beoordeeld door de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Deze onafhankelijke beoordelingen (accreditaties) zorgen ervoor dat studenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties erop kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van het onderwijs goed is. De accreditatie is een kwaliteitskeurmerk van de overheid. Tijdens de onderwijsvisitatie toetst een panel van externe deskundigen of de kwaliteit van het onderwijs in orde is. Deze visitatie wordt door de opleiding zelf voorbereid door voorafgaand een uitgebreid verslag te schrijven en in te dienen. Tijdens de visitatie worden er vragen gesteld naar aanleiding van dit verslag.

Kun je je taken met een gerust hart overdragen?

Julie: 'Absoluut. Edo heeft zich de afgelopen jaren al actief ingezet voor de faculteit als ambassadeur, voorlichter en lid van de opleidingscommissie. Ik ben ervan overtuigd dat hij het fantastisch gaat doen. We zijn momenteel al druk aan het inwerken en ik kijk ernaar uit hem volgend jaar in deze functie bezig te zien.'

Waarom heb je gesolliciteerd naar de functie assessor?

Edo: 'Ik ben anderhalf jaar werkzaam geweest als studentenambassadeur. Daar hield ik me voornamelijk bezig met het werven van bachelorstudenten. Daarnaast was ik ook studentlid van de opleidingscommissie. Dat is ook een vorm van medezeggenschap voor studenten. Binnen die commissie heb ik het hele proces van de ontwikkeling van de Kernvisie gevolgd. Vanaf uitleggen wat het inhoudt tot wat het voor studenten gaat betekenen. Als ambassadeur bij de afdeling communicatie merkte ik dat we veel bezig waren met 'wat dragen we uit naar de buitenwereld'. Daardoor raakte ik met veel mensen in gesprek over 'waar staan we eigenlijk voor als faculteit' en 'wat willen we uitdragen in ons onderwijs'. Daar had ik wel mijn ideeën over. Als assessor kan ik concreet aan de slag met die ideeën.'

Wat vind jij belangrijk voor de faculteit?

Edo: 'Er zijn eigenlijk een paar punten die ik belangrijk vind en waar ik me op wil richten volgend jaar. Onder andere de onderwijsvisitatie en het verder brengen van de Kernvisie. Voor de onderwijsvisitatie moet ik namelijk, samen met het student-lid onderwijsbestuur, de hoofdstukken voor studenten uitwerken die vervolgens getoetst zullen worden. Hiervoor wil ik met veel studenten in gesprek gaan om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van wat zij van hun onderwijs vinden. Daarnaast vind ik duurzaamheid een belangrijk aspect dat wat mij betreft meer naar voren mag komen. Daar wil ik me graag hard voor maken.'

Heb je daar al specifieke ideeën over?

Edo: 'Ik wil graag kijken naar mogelijkheden om een soort Green Point te creëren op het KOG. Eén plek waar informatie beschikbaar is over duurzaamheid, welke evenementen er op dit gebied zijn, maar ook de plek waar je je statiegeldblikjes kunt inleveren. Hiervoor ben ik met Julie al plannen aan het maken die ik hopelijk volgend jaar kan verwezenlijken. Daarnaast wil ik onderzoeken wat de faculteit al doet, waar het studenten nog meer kan bieden, maar ook wat studenten zelf kunnen doen.'  

Meer informatie over de Kernvisie, wat het inhoudt, wat de achtergronden zijn en wat het betekent voor het bacheloronderwijs vind je op de website Kernvisie BRUIST

Wat is je grootste uitdaging en wanneer ben je tevreden?

Edo: 'Ik ben tevreden als ik studenten nog meer kan betrekken bij de faculteit. Dit is tegelijkertijd denk ik ook de grootste uitdaging. Veel studenten zijn al heel bereidwillig om mee te werken aan projecten en initiatieven binnen de faculteit, zoals de Kernvisie. Maar er zijn ook nog heel veel studenten van wie je op de een of andere manier niet zoveel hoort. Dus ik wil vooral veel zichtbaarheid creëren voor wat ik doe, maar ook voor wat er allemaal speelt binnen de faculteit en daarbuiten. Gewoon: wat kunnen studenten nou betekenen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, wat ik een belangrijk thema vind, maar ook binnen andere thema's, hoe kunnen studenten daaraan bijdragen? Ik loop hier gelukkig gewoon rond. Het is belangrijk voor mij dat studenten weten dat ze me kunnen benaderen voor eventuele vragen, opmerkingen en ideeën.'

En hoe zie je dat voor je, zichtbaarheid creëren?

Edo: 'Nou, ik heb begrepen dat de nieuwsbrief voor studenten binnenkort een make-over krijgt. Zodra dat het geval is, wil ik graag maandelijkse bijdragen leveren zodat ik de studenten op de hoogte kan houden van wat er speelt binnen de faculteit. Verder ben ik dagelijks op het KOG, dus mensen kunnen altijd naar me toe komen. Ik zal ook af en toe in de Living Room gaan zitten. Spreek me vooral aan of maak een afspraak om samen een kop koffie te drinken!' 

Per 1 september gaat Edo van start als assessor. Heb je vragen aan hem, wil je meedenken over de onderwijsvisitatie of heb je andere ideeën? Mail dan naar assessor@law.leidenuniv.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.