Universiteit Leiden

nl en

Bureau Internationaal Onderwijs en internationalisering

Internationalisering is een belangrijke pijler van het universitair en facultair strategische plan. De drijvende kracht achter de internationalisering op faculteit Rechtsgeleerdheid is het Bureau Internationaal Onderwijs (BIO). Hoofd van de afdeling BIO is Anette van Sandwijk. Nu het huidige politieke klimaat steeds meer toewerkt naar regulering en inperking, vroegen we Anette naar haar visie op internationalisering.

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) wil een aantal concrete maatregelen nemen om het aantal internationale studenten dat naar Nederland komt beter te kunnen beheersen en sturen. Ook wil hij dat de Nederlandse taal wordt behouden en versterkt binnen het onderwijs. Dat schreef hij op 21 april in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees de reactie op de kamerbrief Internationalisering- Universiteit Leiden

Hoe zien we internationalisering op de universiteit Leiden?

‘Hoewel er politiek veel om te doen is, heeft het College van Bestuur in een reactie op het huidige debat gezegd dat internationale studenten nog steeds van harte welkom zijn. Het belang van internationalisering wordt goed begrepen. Ook voor onze faculteit is internationalisering erg belangrijk. Binnen het onderwijs en onderzoek kunnen de verschillende juridische perspectieven en culturele achtergronden tot nieuwe inzichten voor (mondiale) vraagstukken leiden. Daarnaast is het voor studenten belangrijk om internationale en interculturele vaardigheden op te doen ter voorbereiding op de (inter)nationale arbeidsmarkt.'

Wat merk jij van de huidige politieke situatie rondom internationalisering?

‘We houden vanzelfsprekend politiek en beleid nauwlettend in de gaten. We hebben ook wel vragen gehad van buitenlandse studenten die zich afvroegen of ze nog welkom waren. Het lijkt er vooralsnog op dat de huidige discussie nog geen effect heeft op de instroom voor het komende jaar. Voor de Advanced Masters speelt hopelijk een aantal van de discussiepunten in mindere mate, al hebben wij natuurlijk ook met de huisvestingsproblematiek (een van de discussiepunten) te maken.'

Welk effect heeft het bij BIO?

‘Op de uitwisselingsprogramma’s heeft het geen effect. Voor de werving van advanced masterstudenten is er wel wat veranderd. We gaan niet meer naar grote onderwijsbeurzen of evenementen om onze programma’s daar te promoten. Toch ontvangen wij ook dit facultair jaar waarschijnlijk weer zo’n 300 advanced masterstudenten uit veel verschillende landen. Daar dragen ons netwerk en nauwe contacten met partnerorganisaties ook aan bij. Ongeveer 25% van de Advanced Master studenten is afkomstig van een universiteit waarmee onze faculteit een samenwerkingsverband heeft. Al dan niet na een exchange-programma die ze bij ons hebben gevolgd.’

Vertel eens iets meer over het bestaande netwerk?

'Wij onderhouden een groot netwerk van partneruniversiteiten over de hele wereld. Van Australië tot Afrika en van Europa tot Noord- en Zuid Amerika. Onze faculteit onderhoudt al jarenlang goede  relaties met Indonesische universiteiten. In mei 2023 hebben we onze contacten daar versterkt tijdens een kennismissie van de Universiteit Leiden. De delegatie vanuit Rechtsgeleerdheid ging met vijf andere faculteiten naar Indonesië en onze faculteit bezocht daar twee partners: Universitas Gadjah Mada (UGM) en Universitas Indonesia (UI) en sloot een Memorandum of Understanding af met Jentera Law School in Jakarta. Na Indonesië reisden we door naar Australië omdat dit relatief dichtbij was. Daar ontmoetten we collega’s van onze partners in Melbourne (Monash University) en Sydney (University of Sydney).'

Team BIO met Anette van Sandwijk in het midden achterin

Wat is het doel van zo’n reis?

'Het gaat echt om het ontmoeten van collega’s, het uitwisselen en vergelijken van kennis, het evalueren van lopende projecten en het bespreken van nieuwe plannen en het ontmoeten van studenten en alumni. We hebben het bijvoorbeeld over de Kernvisie gehad. In Indonesië is men ook bezig met het vernieuwen en verbeteren van het juridische onderwijs. Daarnaast hebben we exchange studenten van onze faculteit ontmoet in Yogyakarta, Melbourne en Sydney. Heel leuk en leerzaam om hen te spreken over hun ervaringen.

De Nederlandse ambassadeur in Jakarta gaf ons mee dat het nu tijd is om de banden verder te versterken met Indonesië. Indonesië is als opkomende economie zeer populair bij verschillende universiteiten over de wereld. Onze nauwe banden met Indonesië en daarmee gepaarde samenwerkingen zijn niet vanzelfsprekend meer.

We werken nu aan een plan om samen met UGM en Monash een ICM+ projectaanvraag te doen (International Credit Mobility 2022 projects - Leiden University (universiteitleiden.nl) waarbij we intensief met deze universiteiten kunnen samenwerken.'

Waarom is het goed dat je daar naartoe gaat?

'Als je elkaar spreekt in levenden lijve, met elkaar luncht en tijd doorbrengt, versterk je je banden en kun je nog beter samenwerken. Het persoonlijke contact maakt het online werken daarna vaak veel makkelijker.'

Wat neem je ervan mee naar BIO?

'We zijn in Leiden bezig om exchange-programma’s zo laagdrempelig en inclusief mogelijk te maken. Neem   Monash University in Melbourne die haar school studenten ‘global immersion guarantee’ belooft (Global Immersion Guarantee - Flagship Rich Educational Experiences (monash.edu)) ; internationaal ondergedompeld te worden. Heel interessant hoe zij dat doen. Wij willen graag alle studenten de kans bieden om internationale ervaring op te doen en halen daarbij graag alle ‘hefbomen’ voor hen weg.'

Waar zet BIO op in de komende tijd?

'Naast studenten kan ook wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk personeel een buitenlandervaring opdoen. Dit zijn veelal korte periodes van een week of langer waarin wordt gedoceerd, onderzoek wordt gedaan en met collega’s gesproken wordt. Dit lag tijdens de coronaperiode stil, maar we gaan dat langzamerhand weer opbouwen. Een buitenlandervaring biedt een enorme meerwaarde op zoveel terreinen dat je iedereen die kans gunt. Het vergroot je netwerk, je ervaring en kennis. We roepen iedereen dan ook op om contact op te nemen wanneer men hierin interesse heeft. BIO adviseert graag over de mogelijkheden.'

Meer informatie?

BIO is het punt waar studenten terecht kunnen voor informatie over studeren in het buitenlandBIO speelt een coördinerende rol bij de werving voor en organisatie van de Engelstalige specialisaties van het LL.M. programma en de Master of Advanced Studies (Advanced LLM) programma’sonderhoudt de buitenlandse partnercontracten en andere internationale samenwerkingsovereenkomsten, en bemiddelt bij stafuitwisselingen en internationale onderzoeks- of onderwijsmogelijkheden voor PhD fellows en ander wetenschappelijk personeel.

Lees voor meer informatie op Bureau Internationaal Onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.