Universiteit Leiden

nl en

Bericht van het college naar aanleiding van het geweld in Israël en de Gazastrook

9 oktober 2023 - Net als vele anderen hebben wij het weekend van 7 en 8 oktober met ontzetting kennisgenomen van het losgebarsten geweld in Israël en de Gazastrook. Wij hopen vanzelfsprekend dat er op korte termijn een einde komt aan de vijandigheden.

Omdat dit conflict de Universiteit Leiden op verschillende manieren raakt, delen we dit bericht met jullie.

Aanwezigen in het gebied

De afgelopen periode verbleven vijf van onze studenten in Israël, zij zijn inmiddels veilig thuis. Andere studenten die op het punt stonden om naar Israël af te reizen, hebben hun reis uitgesteld/geannuleerd. Er geldt een negatief reisadvies voor Israël en de grensgebieden waaronder Gaza. Voor zover bekend zijn er op dit moment geen medewerkers van de universiteit aanwezig in het gebied.

Uiteenlopende meningen

Wij kunnen ons voorstellen dat het opgelaaide geweld in Israël en de Gazastrook veel leden van onze gemeenschap raakt. Dit kan te maken hebben met persoonlijke banden, met bepaalde overtuigingen, of met gevoelens van angst en ontreddering die opkomen wanneer we met gewelddadige conflicten worden geconfronteerd.

Gewapende conflicten zorgen voor discussies, en die kunnen soms hoog oplopen. De Universiteit Leiden moedigt het open debat van oudsher aan, maar dan wel op een manier die bij een academische gemeenschap past: met respect voor elkaar, ook al lopen de meningen uiteen. Oproepen tot haat, geweld en onverdraagzaamheid worden door de universiteit in geen enkel geval getolereerd: hier kunnen we niet duidelijk genoeg over zijn. De universiteit wil een veilige plek zijn voor haar gehele gemeenschap.

Hulpvragen

Wij kunnen ons goed voorstellen dat de geweldsescalatie in Israël en de Gazastrook voor gevoelens van angst en boosheid kunnen zorgen. Mochten mensen de behoefte hebben om hierover te praten, dan kunnen medewerkers dit met hun leidinggevende bespreken. Studenten kunnen terecht bij onze studentenpyschologen (zie kader onderaan).

Wij leven mee met iedereen die zich betrokken voelt bij dit conflict, en hopen met hen dat er spoedig een einde komt aan het geweld. Laten wij in elk geval met respect met elkaar om blijven gaan op onze universiteit. Dat zijn wij als academische gemeenschap aan onszelf verplicht.

Uit respect voor alle slachtoffers van dit conflict hingen wij 10 oktober de vlaggen halfstok op onze universitaire gebouwen.

Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos
College van Bestuur

Meer informatie over hulpverlening namens de universiteit

Ben je student en word je direct of indirect geraakt door de gebeurtenissen in Israël of de Gazastrook? Weet dan dat je binnen kan lopen bij het Meeting Point in Leiden of Den Haag. 

Meeting Point, Studentencentrum Plexus Leiden: donderdag van 13.30-15.30 uur, vrijdag van 11-13 uur.
Meeting Point/POPcorner, Beehive Studentencentrum Den Haag: dinsdag van 12.00-14.00 uur.

Ondersteuning voor medewerkers
Heb je als medewerker behoefte aan extra ondersteuning? Hiervoor kun je terecht bij bedrijfsmaatschappelijk werk via het expertisecentrum Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM). Het secretariaat van VGM is te bereiken via het nummer 071 527 8015.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.