Universiteit Leiden

nl en

Instroomcijfers Universiteit Leiden stabiel, ook wat betreft internationale studenten

Het aantal inschrijvingen aan de Universiteit Leiden is dit jaar stabiel gebleven. Net als bij andere Nederlandse universiteiten lijkt de groei van de afgelopen jaren te zijn afgevlakt. Ook wat betreft de instroom volgt de bachelor- en masterfase van Universiteit Leiden de landelijke trend. Het aantal internationale studenten is verhoudingsgewijs evenmin veranderd.

Bij het aantal inschrijvingen is slechts een zeer lichte daling van 0,56% ten opzichte van vorig jaar te zien: op dit moment staan 33.500 studenten ingeschreven, tegenover 33.700 studenten in 2022.

Bachelor- en masterstudenten

De instroom bij de bacheloropleidingen is met 6.300 studenten nagenoeg gelijk gebleven aan die van vorig jaar. Bij de masteropleidingen is de instroom ten opzichte van vorig jaar met ruim 200 studenten gestegen naar 4.700. Een jaar eerder schreven 4.500 studenten zich in voor de masterfase in Leiden.

Internationale studenten

Net als bij de andere universiteiten is de instroom van internationale studenten in Leiden nagenoeg onveranderd vergeleken met vorig jaar. Zo is bij de bacheloropleidingen de verhouding tussen Nederlandse (77%) en internationale studenten (23%) hetzelfde als in 2022. Ook bij de masteropleidingen is de verhouding tussen Nederlandse en internationale studenten nagenoeg hetzelfde als een jaar geleden: 65% van de masterstudenten is Nederlands, 35% van de ingeschreven masterstudenten komt uit het buitenland. Van een verdere stijging waar hier en daar voor gevreesd werd, is zowel in Leiden als in de andere universiteitssteden dus geen sprake.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland publiceerde eerder vandaag een persbericht over de landelijke instroomcijfers. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.