Universiteit Leiden

nl en

Leidse archeologen ontvangen subsidie voor onderzoek Sint Servatiuskerk Maastricht

De basiliek van Sint-Servatius in Maastricht is de oudste kerk van Nederland. Al in de zesde eeuw na Christus wordt hier een gebedshuis gebouwd. Het monument, zijn omgeving en de archeologische ondergrond zijn een belangrijke bron voor de kennis van middeleeuws en vroeg-Christelijk Nederland, maar ook van het aangrenzende België en Duitsland. Het onderzoeksproject dat zich richt op de kerk krijgt een grote impuls door een subsidie van Gemeente Maastricht en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.

De opgraving van put 1 in de basiliek toont de complexiteit van muren, graven en deposities in het interieur van de kerk.

Belangrijk centrum

‘Maastricht is een belangrijk centrum in het al vroeg hoog-ontwikkelde Maasland,’ legt hoofdonderzoeker Frans Theuws uit. ‘De vele opgravingen in en rond de basilica zijn nooit uitputtend geanalyseerd en gepubliceerd. Het doen ontwaken van de in een winterslaap verkerende archeologische kennis is een welhaast morele verplichting aan de wetenschap en het publiek.’

Archeologische gegevens

Het Sint Servatiusproject stelt zich ten doel alle archeologische gegevens beschikbaar te maken voor wetenschap en publiek. Begonnen aan de Universiteit van Amsterdam (Sint Servatiusproject I) wordt het nu geleid vanuit de faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden in samenwerking met de Gemeente Maastricht (Sint-Servatiusproject II). Tot nu toe zijn de opgravingen op het Vrijthof en de graven, ontdekt in de kloostertuin (Pandhof), gepubliceerd. Daarbij speelde een subsidie van € 160.000 van de Gemeente Maastricht een belangrijke stimulerende rol.

Nieuwe impuls

Het project krijgt een nieuwe impuls door subsidies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Gemeente Maastricht. Zij dragen respectievelijk € 85.000 en € 25.000 bij ten behoeve van de publicatie van de begravingen opgegraven in de basiliek en de analyse van de architectuurresten in de basiliek en kloostertuin. Daarmee zullen alle basisgegevens van de opgravingen in en rond de basiliek beschikbaar zijn voor verder onderzoek. Dat zal uiteindelijk leiden tot een nieuw overzicht van de ontwikkeling van een van de meest aansprekende monumentale complexen in Nederland.

Bemiddelende rol

De P.J.R. Modderman Stichting die tot doel heeft middelen te verwerven ten behoeve van het onderzoek aan de Faculteit Archeologie van de Universiteit Leiden vervulde een bemiddelende rol bij het verwerven van de subsidies. Het werk zal worden uitgevoerd door Nina Jaspers MA (buitenpromovendus Faculteit Archeologie), Dr. Mirjam Kars (voor dit project zelfstandig onderzoeker) en Prof. Frans Theuws (emeritus-hoogleraar middeleeuwse archeologie in Leiden).

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.