Universiteit Leiden

nl en

Internationalisering in balans: Universiteiten van Nederland maken eigen maatregelen bekend

De Universiteiten van Nederland (UNL) hebben op 8 februari de maatregelen bekendgemaakt die universiteiten zelf nemen om de instroom van internationale studenten te beheersen en de Nederlandse taalvaardigheid van docenten en studenten te vergroten.

Met deze maatregelen lopen de universiteiten voor op de Wet Internationalisering in Balans (WIB) van demissionair minister Dijkgraaf (OCW). Zij willen zelf verantwoordelijkheid nemen voor een gebalanceerde aanpak van knelpunten die op sommige plekken ontstaan rond de toegankelijkheid en kwaliteit van het onderwijs en studentenhuisvesting.

Universiteit Leiden werkt maatregelen uit

UNL: ‘Juist om de meerwaarde van internationalisering te behouden, willen wij serieus werk maken van het oplossen van knelpunten.’ Een overzicht van de maatregelen lees je in het persbericht. De uitwerking van de maatregelen verschilt per universiteit. Voor onze universiteit hebben vertegenwoordigers van onder andere de faculteiten en de directie Strategie en Academische zaken de afgelopen maanden samen verschillende scenario’s uitgewerkt. Nu het maatregelenpakket is vastgesteld gaat de universiteit deze scenario’s de komende periode verder concretiseren in dialoog met de medezeggenschap en ze delen met medewerkers en studenten.

Internationale studenten en medewerkers cruciaal voor academische gemeenschap

Hester Bijl: 'Ik weet dat er onder internationale studenten en medewerkers zorgen leven vanwege de discussie rond internationalisering. Ik vind het belangrijk nogmaals te benadrukken dat jullie een cruciaal onderdeel zijn van onze academische gemeenschap in Leiden en Den Haag. Een internationale gemeenschap draagt bij aan een stimulerend studieklimaat. Onze diversiteit, met taal- en cultuurverschillen, scherpt de geest en is verrijkend voor de ontwikkeling van taalvaardigheid, kennis en inzichten, net als de samenwerking met onze internationale partners. Deze belangrijke waarden zullen we blijven borgen bij het uitwerken van de maatregelen voor de Universiteit Leiden.'

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.