Universiteit Leiden

nl en

Verbreding Honours College Law: inclusief, persoonlijk en samen

Binnenkort ziet het Honours College Law (HC Law) er anders uit. Wat is het HC Law nu en wat verandert er? En waarom zou je solliciteren? Om deze vragen te beantwoorden, spreken we met Maartje van der Woude, profileringshoogleraar van het HC Law. Samen met haar collega’s Claudia Bouteligier en Kirsten Penders geeft ze het programma vorm.

Verdieping

‘Binnen HC Law geven we studenten die meer uitdaging zoeken de kans om zich verder vast te bijten in juridische en criminologische thema’s,’ legt Maartje uit. ‘We doen dat in kleinere groepen dan binnen het reguliere bacheloronderwijs. De studenten verdiepen zich in de door ons aangeboden thema’s rondom rechten en criminologie met een interdisciplinair karakter. Ook ontwikkelen studenten praktische en persoonlijke vaardigheden en leren we ze hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Zo ontwikkelen ze communicatieve denkvaardigheden om met de complexe situaties en vraagstukken waar juristen en criminologen zich mee bezighouden, om te kunnen gaan.’

Verbreding

Inmiddels heeft HC Law een ander jasje. Waar het programma in eerste instantie werd gezien en gepresenteerd als een exclusieve en selectieve club, zoeken Maartje en haar collega’s nu juist de verbreding en inclusiviteit op. ‘Studenten moeten nog steeds gemiddeld een 7 hebben om te kunnen deelnemen, maar we kijken ook naar hun motivatie om mee te willen doen. We willen studenten die intrinsiek gemotiveerd zijn. Door deze andere benadering van het selecteren van de studenten, zien we dat de groep HC Law studenten steeds diverser is geworden. Die diversiteit vinden we bij Honours College Law enorm belangrijk en komt het onderwijs alleen maar ten goede.’

Persoonlijke en gezamenlijke ontwikkeling

Maartje en haar collega’s leggen in het programma meer nadruk op persoonlijke ontwikkeling en community building. Denk bijvoorbeeld aan theaterworkshops en workshops rondom feedback, spreken in het openbaar en het maken van podcasts. Dankzij de workshops leren studenten en docenten elkaar kennen en leren zij beter samenwerken. ‘Voor ons is die relationele dimensie essentieel, omdat het Honours-onderwijs kleinschalig is en samenwerking centraal staat,’ licht Maartje toe. Om dezelfde reden worden studenten niet langer beoordeeld met een cijfer, maar met het systeem van pass or fail. ‘Dankzij het pass/fail-systeem neemt de competitie tussen studenten af en leren studenten hun eigen ideeën te formuleren.’

Praktijkervaring

Het programma behandelt onderwerpen die in de reguliere bachelors niet of nauwelijks aan bod komen. ‘Wij hebben vakken over ras, gender, intersectionaliteit en recht, rechtspsychologie en recht en retorica,’ somt ze op. ‘Daarnaast kunnen studenten een praktijkstage doen bij een advocatenkantoor, het Openbaar Ministerie of in het bedrijfsleven. Ze kunnen ook ervaring opdoen in onderzoek, in het vak ‘Onderzoeksassistent’. In het vak ‘Vertrouwen in instituties’ doen studenten veldonderzoek: ze gaan in gesprek met bijvoorbeeld schuldhulpverleners, kinderrechters en jongeren.’ Maartje: ‘Deze verbinding met de praktijk en het interdisciplinair onderwijs zijn kenmerkend voor HC Law. We koppelen de theorie altijd aan de praktijk en aan de maatschappij.’

Student Joshua Wegman over HC Law

Joshua Wegman is een van de studenten die HC Law heeft gevolgd. Het is me uitstekend bevallen! vertelt hij. Door de kleinschaligheid van het onderwijs was er ruimte voor discussie. Dat miste ik in het in reguliere onderwijs. Ik heb veel vaardigheden en kennis opgedaan die ook goed van pas komen bij mijn bachelor.

Goed te overzien

Volgens Joshua sluit HC Law goed aan bij het reguliere bachelorprogramma van de universiteit. Ieder studieblok is er doorgaans één extra werkgroep per week. ‘Ik heb nooit problemen gehad met de deadlines van HC Law of van mijn bachelor, omdat de tentamens van beide programma’s op een ander moment werden gepland. Ik vond de studiedruk van HC Law daardoor goed te overzien.’

Communitygevoel

Het samenwerken en het community-gevoel spraken Joshua het meeste aan. ‘Het is een mooie kans om mensen te ontmoeten die ook meer uit hun studie willen halen. Iedereen heeft een andere visie op recht, het is enorm waardevol om deze ervaringen te delen. Wanneer je wordt toegelaten tot HC Law, word je automatisch lid van Juridische Honours Vereniging Themis. De studievereniging bereidt je voor op een toekomstige carrière, doordat je samen kantoren en lezingen bezoekt. Maar er is ook veel ruimte voor gezelligheid.’

Benieuwd naar HC Law?

Als je aan de eisen voldoet wordt je uitgenodigd voor de oriëntatie van HC Law. Hierdoor krijg je een goed beeld van de inhoud en tijdsbesteding van het programma. ‘Het is een goede manier om te ondervinden of het bij je past. Je kunt ook spreken met een van de studentenambassadeurs,’ zegt Maartje enthousiast. ‘Ik hoop vooral dat studenten zichzelf op een gezonde manier uitdagen en zichzelf de uitdaging gunnen die HC Law biedt!

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over het Honours College Law op de website over het honoursonderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.