Universiteit Leiden

nl en

Evaluatie gratis Baby Groente Tas voor eerste kindjes in Leiden

Vanaf januari 2024 kunnen inwoners van Leiden gratis de Baby Groente Tas aanvragen. Dit is een tas met verschillende soorten verse groenten die gedurende acht weken bij hun thuis worden bezorgd. Naast de groenten bevat de tas ook recepten, een staafmixer en invriesblokjes. Dit initiatief wordt gefinancierd door een subsidie van het Leiden Healthy Society Center. Onderzoekers van de Universiteit Leiden, de Gemeente Leiden en de Stichting Baby Groente Tas zullen samen onderzoek doen naar hoe ouders deze tas ervaren.

Waarom is het belangrijk om verse groenten te koken voor je baby?

Floor Volker, directeur Stichting Baby Groente Tas: "Als je wilt dat je kind later groenten eet, dan biedt de babytijd een enórme kans! Groenten die een baby vaker proeft voor zijn eerste levensjaar, lust hij later ook. Die smaken worden opgeslagen 'op zijn harde schijf'. Je investeert dus in de toekomst! Bovendien zit een baby nog niet in een ongezond gewoontepatroon. Als je kinderen die ouder zijn en die al veel ongezonde dingen kennen, groenten wilt leren eten, is dat moeilijker."

"Als je wilt dat je kind later groenten eet, dan biedt de babytijd een enórme kans!", aldus Floor Volker - directeur Stichting Baby Groente Tas

"Verse groenten geven, helpt om te wennen aan verschillende smaken. Bijvoorbeeld: een worteltje uit een potje smaakt altijd hetzelfde, terwijl een vers bereide wortel elke keer anders smaakt. De baby ontwikkelt daarmee meer tolerantie op verschillende smaken en structuren. Daarbij moet wel genoemd worden dat het geven van groentenpotjes óók een positief effect heeft op het eten van groente. Dus liever potjesgroente dan geen groente! Zelf verse pure groente koken is gezonder dan kant en klaar maaltijden of ook wel ‘processed foods’. Daarom is het goed als jonge ouders, vanaf de babyleeftijd, op een leuke manier wennen aan vers koken voor het hele gezin. Verse groente koken is gewoon, het hoort erbij en het is gezellig! Variatie is daarbij belangrijk. Ook dat vinden ouders moeilijk. En ook daar helpt de Baby Groente Tas bij."

Waarom heeft Gemeente Leiden besloten om de Baby Groente Tas gratis aan te bieden aan inwoners van Leiden?

"Gemeente Leiden vindt het belangrijk om een gezonde leefstijl bij al zijn inwoners te stimuleren. Bij het project Gezonde Kansrijke Start Leiden ligt de focus op de eerste 1000 dagen: 9 maanden tot 2 jaar. De Baby Groente Tas is een mooi initiatief om een gezond eetpatroon te ontwikkelen bij het jonge kind en gezin. De gemeente Leiden biedt de Baby Groente Tas in 2024 (pilotfase) aan voor de eerstgeboren baby’s in een gezin", aldus Nicolette Kager - beleidsadviseur Jeugd bij Gemeente Leiden.

Waarom is deze tas alleen voor eerste kindjes en niet bij later geborenen?

Nicolette: Wij kiezen voor het aanbieden bij eerste kindjes, zodat de ouders hiermee kennis maken en hopelijk zo enthousiast zijn geworden om zelf deze gezonde eetgewoonte verder door te zetten bij hun eventuele volgende kinderen.

Wat gaan jullie precies onderzoeken en waarom?

Shelley van der Veek - onderzoeker bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen en Laura van der Velde - postdoc bij Health Campus Den Haag: "Dat Gemeente Leiden de Baby Groente Tas gratis aanbiedt aan haar inwoners vinden wij een geweldig initiatief. Het is belangrijk om goed te evalueren hoe de tas bevalt. Daarom gaan we in dit onderzoek met 20 gezinnen in gesprek over hun ervaringen met de Baby Groente Tas. We zijn benieuwd wat ouders van de tas vinden. Hoe makkelijk was het om de groente te bereiden? Wat vond hun baby van de groente? Welke voordelen had de tas voor ouders? En zien zij verbeterpunten? Met het stellen van deze vragen hopen we te leren of de Baby Groente Tas meerwaarde heeft voor ouders, en hoe de tas nog verbeterd zou kunnen worden. Daarnaast stuurt stichting Baby Groente Tas een vragenlijst uit naar alle gebruikers, waarin vergelijkbare en aanvullende vragen worden gesteld. Gemeente Leiden kan de gegevens uit deze vragenlijsten en uit de verdiepende interviews gebruiken om te bepalen of zij door willen gaan met het aanbieden van de tas in de stad en zo ja op welke manier."

"We hopen vanaf april 2024 te kunnen beginnen. Neem vooral contact met ons op als je vragen hebt over ons onderzoek!"

Over Stichting Baby Groente Tas

Stichting Baby Groente Tas is een non-profit initiatief dat in 2021 is gestart. Het doel van deze stichting is om het voor ouders gemakkelijker te maken om vers te koken voor hun baby.  Stichting Baby Groente Tas ontzorgt gemeenten 100% bij de implementatie van het initiatief. De stichting adviseert vanuit ervaring, zet een lokaal distributienetwerk op, ondersteunt de werving, verzorgt de klantenservice, bewaakt de kwaliteit en werkt aan doorontwikkeling. Hiermee borgen ze het effect op gezonder en duurzamer eten.

Lees meer over Stichting Baby Groente Tas ››

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.