Universiteit Leiden

nl en

Lees de drie meest gedownloade artikelen door CADS-onderzoekers

Drie van onze onderzoekers hebben een certificaat ontvangen voor het ontvangen van genoeg downloads om in de top 10% van papers te staan: Jasmijn Rana met Secular-religious self-improvement Muslim women's kickboxing in the Netherlands, Cristina Grasseni met More than visual: The apprenticeship of skilled visions en Annemarie Samuels met Administrative burden in digital public service delivery.

Jasmijn Rana

Secular-religious self-improvement Muslim women's kickboxing in the Netherlands, by Jasmijn Rana, gepubliceerd in American Ethnologist namens de American Anthropological Association, gaat in op jonge moslimvrouwen en kickboksen. Steeds meer jonge moslima's in Nederland gaan trainen bij kickboksscholen die alleen voor vrouwen zijn, een trend die de aandacht heeft getrokken van het publiek. Traditioneel wordt vrouwensport in West-Europa gezien als seculier en feministisch, dus de betrokkenheid van moslimvrouwen daagt deze waarneming uit. In tegenstelling tot de veronderstelling dat hun deelname botst met seculiere idealen, gebruiken deze vrouwen kickboksen om zichzelf te laten gelden, gendernormen uit te dagen en hun religieuze identiteit uit te drukken. Ze herdefiniëren de begrippen secularisme en religie in West-Europa en vinden empowerment in hun sport. In tegenstelling tot wat algemeen wordt gedacht, zien ze kickboksen niet als een middel om te worden opgenomen in de Nederlandse cultuur of om zich los te maken van hun moslimgemeenschap, maar als een manier om religieuze en seculiere zelfverbetering te combineren.

Cristina Grasseni

More than visual: The apprenticeship of skilled visions by Cristina Grasseni was published in Ethos on behalf of the American Anthropological Association. Dit artikel gaat over 'skilled vision'. Dit gaat verder dan alleen 'zien', want het wordt gevormd door ervaringen waarbij alle zintuigen betrokken zijn en die bijdragen aan ons algehele esthetische en ethische bewustzijn. Het analytisch leren kijken wordt beïnvloed door zowel zintuiglijke als sociale leerprocessen. Cristina onderzoekt dit intersensorische leren in haar onderzoek met voedseltuiniers in Nederland, samen met voorbeelden van andere onderzoekers. Deze voorbeelden illustreren hoe onze visuele waarneming opnieuw wordt gevormd door interactie met andere zintuigen, gereedschappen en mensen, wat leidt tot een dieper begrip van details en hun context.

Annemarie Samuels

Administrative burden in digital public service delivery gepubliceerd in Review of Policy Research namens Policy Studies Organization door Annemarie Samuels en Sarah Giest gaat over De sociale infrastructuur van bibliotheekprogramma's voor e-inclusie.

Landen maken steeds meer gebruik van algoritmen om beslissingen te nemen in openbare diensten, maar studies tonen aan dat het voor burgers moeilijk is om deze geautomatiseerde beslissingen te begrijpen, er toegang toe te krijgen en ze aan te vechten. Dit artikel onderzoekt de impact van het sociale ondersteuningssysteem op burgers die moeite hebben om toegang te krijgen tot digitale overheidsdiensten. De vraag is: Hoe beïnvloedt het sociale steunsysteem de uitdagingen bij het gebruik van digitale overheidsdiensten? De onderzoekers bestuderen dit in Nederland door experts te interviewen en ondersteuningsprogramma's in bibliotheken te observeren. Giest en Samuels komen tot de conclusie dat bibliotheken, als belangrijke locaties voor deze diensten, weliswaar moeilijker toegankelijk zijn voor laaggeletterde burgers, maar dat ze voordelen bieden zoals lokale organisatie en uitgebreide diensten, waaronder cursussen in digitale geletterdheid.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.