Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden sluit aan bij het Haags Klimaatakkoord

Universiteit Leiden is aangesloten bij het Haags Klimaatakkoord. Daarin zijn 38 klimaatdeals gesloten om toe te werken naar een klimaatneutraal Den Haag in 2030. Ruim honderd partijen zijn aangesloten bij het Klimaatakkoord.

Aanwezigen bij het Haags Klimaatakkoord. Foto: Sander Foederer

Universiteit Leiden is aangesloten bij de klimaatdeal ‘Publiek-private samenwerking klimaattransitie’. In deze klimaatdeal werkt de universiteit aan het versnellen van de klimaattransitie in de (regio) Den Haag. Dit doet zij samen met de gemeente Den Haag, Haagse Hogeschool, Hogeschool InHolland, ROC Mondriaan, TU Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam, TNO en GGD Haaglanden.

Hierbij ondersteunt en adviseert de universiteit over interdisciplinair samenwerken en over de uitvoering van de andere klimaatdeals. Vaak is één type aanpak, alleen een technische oplossing, niet voldoende maar is ook een sociale verandering nodig. Dit vraagt om een interdisciplinaire aanpak waarbij verschillende typen activiteiten, dus vanuit verschillende disciplines, nodig zijn. Hoe kom je bijvoorbeeld van isolatie van een enkele woning door een woningeigenaar naar een meer geïntegreerde aanpak voor energietransitie op gemeentelijke schaal? Hoe betrek je burgers bij het vergroten van de biodiversiteit van de straat terwijl je ondertussen een overkoepelend plan hebt om de hele regio te vergroenen?

Via wetenschappelijk onderzoek, gaat de Universiteit Leiden, ook ondersteuning bieden aan en bewijslast leveren voor de diverse duurzaamheidsinitiatieven. Ook gaan studenten kennis uitwisselen door deel te nemen aan gezamenlijke ‘challenges’ met studenten van de andere deelnemende onderwijsinstellingen.

Verbinding met ander Leidse universitaire projecten

Er zijn tal van initiatieven en duurzaamheidsprojecten waar de Universiteit Leiden al inter- en transdisciplinair samenwerkt. De rol binnen deze klimaatdeal is dan ook het mobiliseren van de kennisnetwerken die onze universiteit heeft op dit terrein, zoals het Liveable Planet Programma, Verder met Publiek Leiderschap (Leiden Leadership Centre, Instituut Bestuurskunde), het Biodiversiteitsnetwerk Leiden en het Citizen Science Lab. Studenten gaan via het LDE-programma Scriptiewerkplaats Den Haag Zuidwest en Buurtlab 070 aan de slag met de vraagstukken die voortkomen uit de klimaatdeals.

Gerard Breeman, universitair docent betrokken bij het Instituut Bestuurskunde en de Master Governance of Sustainability is vanuit de Universiteit Leiden een van de trekkers van deze klimaatdeal. Breeman: ‘Alleen door het samenbrengen van kennis uit verschillende disciplines en de praktijk kunnen we werken aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarnaast is het voor zowel onze studenten als academici is  erg waardevol om kennis over transdisciplinair samenwerken op te doen. Dit doen we via deze klimaatdeal, maar ook al binnen andere initiatieven en projecten zoals Buurtlab 070 waar we samen met bewoners van Den Haag oplossingen bedenken over duurzaam leven in de wijk.’

Bannerfoto: Arnaud Roelofsz

Bekijk het Haags Klimaatakkoord

Tijdens de aftrap op woensdag 10 april 2024 is het Haags Klimaatakkoord en de bijbehorende website gelanceerd. Op www.denhaag.nl/klimaatakkoord vind je meer informatie over alle klimaatdeals.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.