Universiteit Leiden

nl en

Lezing | NGL-lezing

GEANNULEERD - Stikstof: waar is de balans tussen economie en ecologie?

Datum
donderdag 23 november 2023
Tijd
Bezoekadres
Huygens
Niels Bohrweg 2
2333 CA Leiden

Deze lezing is geannuleerd omdat er op 23 november 2023 na 17:00 geen sociale activiteiten kunnen plaatsvinden op de universiteit omdat de veiligheid van de aanwezigen in de gebouwen niet gegarandeerd kan worden.

Er wordt gezocht naar een nieuwe datum voor deze lezing. Hou de website van het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden in de gaten.

Stikstof: waar is de balans tussen economie en ecologie?

Stikstof is overal. De lucht die we inademen bestaat voor 78% uit stikstofgas en voor de groei van planten en bomen zijn verbindingen zoals stikstofoxiden en ammoniak essentieel. Kortom: we hebben stikstof nodig om in leven te blijven. Toch zitten we met een stikstofcrisis. Wat is er nou precies aan de hand met al die stikstof, en wat zijn de gevolgen? En – belangrijker – hoe kunnen we het oplossen?

Hoogleraar Environmental Sustainability Jan Willem Erisman, zal in deze lezing uitleggen wat de stikstofproblematiek in ons land nou eigenlijk echt inhoudt. Ook zal hij laten zien aan welke oplossingen hij werkt.

> Aanmelden

Stikstof: maatgevend voor economie en milieu

De afgelopen jaren is de stikstofproblematiek in alle heftigheid in het nieuws en de spanningen zijn groot. Nederland kent een zeer intensief landgebruik, met veel mensen, dieren, industrie, transport en allerlei andere activiteiten bij elkaar. Wat al deze activiteiten gemeen hebben: ze leiden tot meer stikstofoxiden en ammoniak in de lucht en bodem en dat leidt weer tot milieuschade.
Het stikstofvraagstuk gaat daarom eigenlijk over een goede balans tussen de economie en ecologie: we willen onze huidige activiteiten kunnen voortzetten zonder in te moeten leveren op de staat van het milieu.

Werkbare oplossingen

Het is duidelijk dat we onze stikstofuitstoot moeten verlagen om klimaat, biodiversiteit en bodem-, lucht- en waterkwaliteit te redden. Omdat we ons land voor zoveel diverse activiteiten gebruiken en willen blijven gebruiken, doet Erisman onderzoek naar gebiedsgerichte oplossingen waar participatie van burgers en ondernemers een grote rol speelt. Zo begeleidde hij boeren op Schiermonnikoog om meer in evenwicht met de natuur te boeren, mét met behoud van de boerenbedrijven. En momenteel werkt hij werkt samen met een burgercollectief dat biodiversiteit op het boerenland herstelt en nieuwe landbouwmethoden in het veenweide gebied ontwikkelt. Ook doet hij onderzoek naar het gebruik van satellietmetingen om de uitstoot en neerslag van stikstofverbindingen beter te kunnen kwantificeren.

Over Jan-Willem Erisman

Jan Willem Erisman staat al lange tijd bekend als ‘de stikstofprofessor’ van Nederland. Tot drie jaar geleden was hij naast zijn universitaire werk aan de VU ook directeur van het Louis Bolk Instituut en daardoor nauw betrokken bij de landbouwsector. Nu werkt hij bij het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden. Van huis uit is hij chemisch technoloog en geen landbouwwetenschapper, maar dat is voor hem geen probleem. Hij kijkt graag over de grenzen van wetenschappelijke hokjes heen. Hij is invloedrijk als lid van belangrijke adviesraden (Gezondheidsraad, Raad voor Dieraangelegenheden, Wetenschappelijke Klimaatraad) en actief deelnemer aan het maatschappelijk debat.

Erisman staat ook in de FoodAgriTop 50, een lijst van de invloedrijkste personen in de landbouw.

Kom ook!

Het Natuurwetenschappelijk Gezelschap Leiden organiseert al ruim 150 jaar hoogstaande wetenschappelijke lezingen met gerenommeerde wetenschappers verbonden aan de Universiteit Leiden. Alumni, (oud-)medewerkers en alle andere geïnteresseerden in de natuurwetenschappen zijn van harte welkom.

Aanmelden voor de lezing
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.