Universiteit Leiden

nl en

Tobias van Brandwijk en Leïla Gfeller winnen scriptieprijzen bachelor’s Politicologie 2021

Het afgelopen studiejaar leverde weer aantal mooie politicologische bachelorscripties op. Studenten beten zich vast in boeiende onderwerpen—variërend van Europese solidariteit in de coronacrisis tot de vertegenwoordiging van vrouwen in democratisch gekozen parlementen—en werkten hun eigen onderzoek uit tot interessante, vaak maatschappelijke relevante, verhandelingen. In totaal waren zeventien scripties genomineerd; tijdens de verschillende diploma-uitreikingen werden de uiteindelijke winnaars bekend gemaakt: Tobias van Brandwijk en Leïla Gfeller.

Van den Bergprijs (Politicologie en Internationale Politiek)

Studenten in de bachelor Politicologie en daarbinnen de specialisatie Internationale Politiek, dingen met hun bachelorscripties, mits genomineerd door hun begeleiders, mee naar de Van den Bergprijs.

De jury bestond dit jaar naast Prof. Dr. Joop van den Berg ook uit student-lid Marit van der Heide en de docenten Hilde van Meegdenburg en Marco Verschoor. Zij vonden het erg moeilijk om uit de zeven genomineerde scripties een winnaar aan te wijzen, want het niveau van de genomineerde scripties lag dicht bij elkaar.

Uiteindelijk stak de jury de meeste duimpjes omhoog bij het aandachtig lezen van Van likes naar voorkeurstemmen? Een onderzoek naar de invloed van Twitter, Facebook en Instagram op het aantal behaalde voorkeurstemmen tijdens de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 van Tobias van Brandwijk.

Tobias van Brandwijk krijgt de scriptieprijs uitgereikt door Paul Nieuwenburg. Foto: Barbra Verbij

‘Indrukwekkend eigen empirisch werk’

Tobias van Brandwijk onderzoekt in zijn scriptie wat de invloed is van Twitter, Facebook en Instagram op het aantal behaalde voorkeurstemmen is, volgens de jury een actueel en maatschappelijk relevant vraagstuk. Maar ook op wetenschappelijk gebied heeft Van Brandwijk nuttig werk geleverd. In de bestaande wetenschappelijke literatuur wordt vaak naar een enkel sociaal medium gekeken of worden de sociale media als één geheel benaderd. Door deze verschillende sociale media apart te bestuderen kon Van Brandwijk echt tot nieuwe inzichten komen. Daarnaast vond de jury de scriptie ‘erg goed geschreven’ en het eigen empirisch werk ‘indrukwekkend’.

Haagse prijs (International Relations and Organisations)

Voor de ‘Haagse’, volledig Engelstalige politicologische bachelorspecialisatie International Relations and Organisations is een aparte, nog naamloze, scriptieprijs in het leven geroepen. In academisch jaar 2020-2021 hadden names de staf Juan Masullo en Babak RezaeeDaryakenari de eer om uit de tien genomineerde inzendingen een winnaar te kiezen.

Beide juryleden keken naar de onderzoeksvraag, de maatschappelijke relevantie van het gekozen onderwerp, het theoretische kader en een mogelijke vertaalslag naar beleid. Zij waren onder de indruk van het vernieuwende karakter van veel werkstukken. Ook toonden veel genomineerden zich van hun beste methodologische zijde. Het was dus moeilijk kiezen.

‘Theoretische innovatie, genuanceerde conclusies, maatschappelijke relevantie’

In 2020-2021 gaat de hoogste eer naar Leïla Gfellers scriptie Political Gender Equality and State Violence in Africa: The Impact of Sex Quotas on the Occurrence of Intrastate Conflict Events. Dit, aldus de jury, op basis van ‘its theoretical innovation, scientific rigor, clear writing, nuanced conclusions, and relevance to societal issues.’

Scriptieprijs 2021 BSc Politicologie: International Relations and Organisations
Auteur Leïla Gfeller samen met haar begeleider Leila Demarest. Foto: Barbra Verbij

Leïla Gfeller onderzocht in hoeverre politieke gender (on)gelijkheid invloed heeft op het uitbreken van conflicten binnen staten in Afrika. Daartoe werkte zij een theoretisch kader uit waarmee het effect van quota en de rol van vrouwen in parlement en regering kan worden geanalyseerd. Zij testte haar theorie uitvoerig en nauwgezet. Daarnaast deed Gfeller ook een diepgaand kwalitatief onderzoek naar Rwanda, een van haar casus. Gfellers bevindingen, aldus de jury, ‘have implications for governance choices in many countries, with a special focus on the global south’.

Uitleg Van den Berg scriptieprijs
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.