Universiteit Leiden

nl en

Denktank Humanities Campus: leren van de werkomgeving in het Arsenaal

Tien deelnemers en twee toehoorders van de FR en de UR waren aanwezig bij de derde en laatste bijeenkomst van de Denktank Humanities Campus.

Na een toelichting op het aangepaste programma, startte een begeleidde rondleiding door het gerenoveerde Arsenaal waar collega’s al kamers delen en er slim wordt omgegaan met de beschikbare vierkante meters.

Het programma van de bijeenkomst is in overleg met decaan Mark Rutgers aangepast. De eerdere Denktankbijeenkomsten gaven voldoende stof tot nadenken. Maar omdat voor veel collega’s de nieuwe Humanities Campus en werkomgeving nog ver in de toekomst ligt, is er meer behoefte aan informatie over de situatie van het ‘eigen’ instituut bij de Denktankleden. Daarom zijn er bezoeken van Mark Rutgers gepland aan elk instituut, waarvan inmiddels al vier bezoeken plaats hebben gevonden.

Werkomgeving Arsenaal als voorbeeld

We sluiten de Denktankbijeenkomsten af met een rondleiding door het Arsenaal. Het LUCAS is dicht op de nieuwe werkpleknorm gehuisvest, maar zal in de toekomst nog wel vierkante meters moeten inleveren. De indeling van de werkomgeving geeft een mooi beeld van slim gebruik van de vierkante meters en van de (onderlinge) afspraken die er gemaakt zijn. Lees hier terug welke ervaringen de medewerkers van LUCAS met de Denktankleden hebben gedeeld en wat hen zelf opviel. Andere instituten kunnen hiervan leren bij het nadenken over hoe de ‘eigen’ werkplekomgeving vorm kan krijgen.

De Denktankleden is ook gevraagd of zij de informatie over de werkomgeving en hun ervaring met de rondleidingen in de verschillende panden willen delen binnen hun instituut.

Vervolg werkplekomgeving Humanities Campus

Voor elk instituut is er een andere planning en opgave in verband de gefaseerde bouw. Decaan Mark Rutgers is inmiddels bij de Instituutsraad van LIAS, LUCAS, Wijsbegeerte en ACPA geweest met een presentatie en om vragen te beantwoorden. De bezoeken aan Geschiedenis en LUCL zijn na de zomer gepland.

Resultaten eerste en tweede bijeenkomst Denktank Humanities Campus

In de eerste bijeenkomst van de Denktank werd geconcludeerd dat in een nieuwe werkomgeving de zichtbaarheid van de identiteit van het instituut essentieel is. Lees meer over de eerste bijeenkomst.

In de tweede bijeenkomst werd benadrukt dat instituten met medewerkers in gesprek moeten gaan over de inrichting van de nieuwe werkomgeving. Lees meer over de tweede bijeenkomst.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.