Universiteit Leiden

nl en

Vluchtelingencrisis een van vele uitdagingen voor veiligheidsregio: ‘Goede mensen hebben we hard nodig’

Tijdens het tweede college in de reeks van drie over het Nederlandse crisismanagementstelsel, staat de vluchtelingencrisis centraal. Hans Zuidijk, directeur van de Veiligheidsregio Hollands-Midden, is vrijdag 2 juni een van de gastsprekers en licht alvast een tipje van de sluier op waar hij het over gaat hebben.

Hans Zuidijk

De vluchtelingencrisis: hoe ziet het perspectief vanuit de veiligheidsregio eruit?

Zuidijk: ‘De inzet van de veiligheidsregio in de vluchtelingencrisis kun je niet los zien van onze inzet tijdens de coronacrisis en van de inzet voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Als het gaat om grote gebeurtenissen hebben we vooral een verleden met kortdurende flitsrampen: grote branden, kettingbotsingen, treinongelukken, explosies, wateroverlast etc. Op basis van risico-inventarisaties wisten we natuurlijk dat er ook andere inzetten mogelijk zijn en dat er steeds complexere gebeurtenissen en langdurige crises kunnen ontstaan, maar er werd meer over gesproken dan dat we er daadwerkelijk mee aan de slag moesten. Tot februari 2020…..’

Toen veranderde de wereld door de coronacrisis. Wat voor effect had die crisis op jullie werk?

Zuidijk: ‘We maakten kennis met een langdurige crisis die twee jaar lang veel van onze aandacht vroeg. Deze crisis ging naadloos over in de coördinatie van opvang van ontheemden uit Oekraïne en deze aanpak werd meer en meer vermengd met óók het bieden van crisisnoodopvang voor asielzoekers. Ik hoop dat ik tijdens het college in kan gaan op hoe deze nieuwe crises zich onderscheiden van het ‘gewone werk’, hoe coördinatiestructuren voor ‘gewone’ rampen wel of niet bruikbaar zijn in dit soort omstandigheden. Welke leidende principes we hebben afgesproken, welke effecten het heeft op de organisatie, hoe we omgaan met polarisatie en politieke afwegingen, hoe we het volhouden, en ga zo maar door.’

Logo NIPV

Wat zijn je verwachtingen van het college?

Zuidijk: ‘Ik vind het een prachtig initiatief van jullie en het NIPV om deze collegereeks te organiseren en heb met veel plezier mijn medewerking toegezegd. Ik hoop dat ik een bijdrage kan leveren door een inkijkje te geven in de keuken van de veiligheidsregio en mensen deelgenoot te maken van de dilemma’s waar we mee te maken hebben. Daarnaast hoop ik ook zelf in de discussies geïnspireerd te worden hoe wij dingen misschien anders of beter kunnen doen.’

Met welk inzicht hoop je dat de deelnemers na afloop naar huis gaan?

Zuidijk: ‘Ik hoop dat de deelnemers naar huis gaan met meer inzicht in het werk van de veiligheidsregio’s en de vele opgaven waar we voor staan. Waarbij de vluchtelingencrisis slechts één van de uitdagingen is en we met dezelfde organisatie voortdurend in verschillende netwerken moeten opereren. En stiekem hoop ik mensen enthousiast te maken om in de toekomst bij een veiligheidsregio aan de slag te gaan, want we zullen in de komende jaren goede mensen hard nodig hebben.’

NIPV collegereeks: Het Nederlandse crisismanagementstelsel in de praktijk

De Universiteit Leiden presenteert in samenwerking met het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) een collegereeks over het Nederlandse crisismanagementstelsel. Lector Crisisbeheersing Menno van Duin, hoogleraar Crisisbeheersing en Nationale Veiligheid Peter Bos, hoogleraar Crisis Governance Sanneke Kuipers en universitair docent Crisis Governance Jeroen Wolbers nemen je mee langs de belangrijkste structuren, ketens, bestuurlijke netwerken en spontane coördinatiestructuren. In drie opeenvolgende colleges staan de (persoonlijke) ervaringen met het Nederlandse crisismanagement centraal. De collegereeks komt voort uit de samenwerking tussen beide kennisinstituten op het gebied van onderzoek en onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.