Universiteit Leiden

nl en

De Onderwijsparade: van slentertijd tot onderwijs over onderzoeksmethoden

Nog een week, dan gaat de Onderwijsparade van start. Een middag lang kunnen alle docenten van de Faculteit Geesteswetenschappen zich laten inspireren door hun collega’s. Drie deelnemers vertellen wat er valt te verwachten.

Pepita Hesselberth geeft een workshop over mindfulness in de academische context

‘Tijdens deze workshop staan we stil bij de vraag hoe we concreet invulling kunnen geven aan de oproep vanuit het CvB en FB om meer slentertijd in te bouwen in ons dagelijks werkend bestaan. Onze omgeving is vaak druk en voor velen stressvol: ons systeem staat altijd aan. Dat constant "aan" staan zet je niet zomaar "uit." Net als andere academische vaardigheden, vergt het cultiveren van momenten van slentertijd, of downtime, zowel training als oefening. Dat geldt zowel voor studenten als voor docenten. Tijdens deze workshop verkennen we samen de mogelijkheden voor meer slentertijd aan de hand van mindfulness en is er de mogelijkheid vanuit onszelf te delen wat de behoefte is.

Als docenten zijn wij ons vaak erg bewust van vraagstukken omtrent studentenwelzijn. Tegelijkertijd laat de personeelsmonitor ook weer zien dat de ervaren werkdruk onder wetenschappelijk personeel hoog is. Vanuit onze vocatie neigen we er misschien toe het goed te willen doen met studenten en kunnen we onszelf soms een beetje voorbijlopen. Tijdens deze sessie doen we een voorzichtige poging beter in te voelen wat ervoor nodig is het tij te keren. Als docent zit je hier dus in de eerste plaats voor jezelf, en niet voor de instelling of de student: het doel is niet om kalmer of productiever te worden, maar gewoon om samen met elkaar op een andere manier aanwezig te zijn voor wat er leeft.’

Liselore Tissen geeft een workshop over digital humanities

‘Overal in Nederland groeit de behoefte om meer met digital humanities te doen. Tegelijkertijd vinden docenten het soms lastig te bepalen waar ze zouden moeten beginnen, wat wel en niet werkt en hoe je digitale middelen structureel implementeert in het onderwijs. CLARIAH (Common Lab Research Infrastructure for the Arts and Humanities) heeft al verschillende digitale middelen ontwikkeld, maar de implementatie ervan in het onderwijs is pas net begonnen.

In de sessie wil ik de docenten daarom laten kennismaken met wat CLARIAH doet en welke soortgelijke initiatieven er zijn in het DH-veld, zodat ze weten waar ze terechtkunnen met vragen over bijvoorbeeld datamanagement. Daarnaast wil ik kennis delen over wat wel en niet werkt bij de implementatie van DH-methoden in het onderwijs en waar ze onderwijsondersteuning kunnen krijgen. Hopelijk neemt de workshop zo de schrik om met digital humanities te beginnen weg.

Als je als docent weet wat er mogelijk is, waar je terechtkan om het te proberen en wat er voor studenten wel en niet werkt, dan is de omslag naar meer digitaal onderwijs misschien niet zo eng meer. Daarbij leert de docent ook omgaan met de nieuwste technologische innovaties zoals Chat-GPT.’

Maaike Warnaar staat op de informatiemarkt met Onderzoeksmethoden in het onderwijs

‘We bieden onze studenten van alles in ons onderwijs dat van grote waarde is, maar concrete methoden van onderzoek hebben in de meeste geesteswetenschappelijke opleidingen geen centrale plek. Terwijl zulke methoden essentieel zijn voor het uitvoeren van gedegen onderzoek! Dat willen we veranderen door online methodetrainingen te ontwikkelen, die blended kunnen worden aangeboden binnen bestaande en nieuwe vakken. Ook werken we aan een digitaal platform dat studenten begeleidt in het vinden van de juiste onderzoeksmethoden voor hun onderzoek. Zo kunnen ze online training krijgen op elk moment dat ze daar behoefte aan hebben. 

Dit project brengt de werkzaamheden van veel collega’s bij elkaar. We zijn immers allemaal docent én onderzoeker. Hoe geweldig zou het zijn als je de onderzoeksmethoden die je in je onderzoek gebruikt kunt leren aan je studenten? Ik gebruik zelf bijvoorbeeld discoursanalyse: een concrete methode om teksten te analyseren. Samen met ECOLe een videoserie gemaakt waarin ik die methode overbreng aan studenten. Die video's gebruik ik in mijn cursus The Power of Words: Discourse and Society in the Middle East.

Ik merk dat deze aanpak werkt: studenten zijn razend enthousiast. Voor het eerst krijgen ze grip op wat onderzoeksmethoden zijn en welke rol die hebben in het wetenschappelijk onderzoek. Bovendien raken ze onderlegd in het gebruik van een methode. Daarbij hoeven ze niet zelf het wiel uit te vinden, maar krijgen ze praktische instructies. Studenten geven aan dat hun training in methoden hun onderzoek verrijkt én verdiept op manieren waar ze zelf nooit aan hadden gedacht.’

Volgende week vrijdag 30 juni vindt de FGW Onderwijsparade plaats, dus dit is de laatste kans om je aan te melden voor deze inspirerende bijeenkomst!

Je ontmoet collega-docenten van Geesteswetenschappen op de informatiemarkt waar zij vertellen over hun onderwijsprojecten en je kunt je inschrijven voor verschillende workshops. Dit alles onder het genot van lekkere hapjes en drankjes. Kortom, een mooi moment om het academisch jaar af te sluiten, bij te praten met collega’s, ervaringen uit te wisselen en te leren van elkaar. TIP: vraag een collega om mee te gaan😊

Meld je aan en kies bij welke workshops je aanwezig bent. Wacht niet te lang, want sommige workshops zitten bijna vol. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.