Universiteit Leiden

nl en

Engelstalige terminologie

Schrijf je in het Engels? Dan heeft de Universiteit Leiden een aantal richtlijnen om je op weg te helpen. Daarnaast vind je hier de Engelse vertaling van de universitaire terminologie.

Richtlijnen voor het Engels

 1. Brits-Engels
 2. Spelling
 3. Tijden
 4. Datum
 5. Hoofdletters
 6. Titel van programma's
 7. Kleine letters
 8. Koppelteken
 9. Dubbele vs enkele aanhalingstekens 

Brits-Engels

Het College van Bestuur heeft bepaald dat we in universitaire documenten het Brits-Engels gebruiken en niet het Amerikaans-Engels.

Spelling

Enkele voorbeelden van het gebruik van Brits-Engels: 

Niet Maar
-ize (legalize) -ise (legalise)
-ization (legalization) -isation (legalisation)
-or (behavior) -our (behaviour)
program programme
center centre 

Uitzondering zijn eigennamen, zoals Leiden University Medical Center.

Tijden

Gebruik de 24-uursnotatie in plaats van de 12-uursnotatie, met een punt tussen de cijfers en zonder a.m./p.m./o’clock. Bijvoorbeeld: 16.00 hrs. 

Datum

Schrijf de datum als volgt: Monday 2 December 2016, (met hoofdletters) 

Hoofdletters

In het Engels worden over het algemeen meer hoofdletters voor titels gebruikt dan in het Nederlands. Bijvoorbeeld: Rector Magnificus and President, the Dean of the Faculty of Law. 

University of university? Bedoel je een willekeurige universiteit, gebruik dan geen hoofdletter (a university). Als het om de Universiteit Leiden gaat, schrijf je dat met een hoofdletter (the University). 

Titel van programma’s

 • bachelor’s programmes
 • master’s programmes 
 • PhD programmes 

Kleine letters

Voor bachelor’s en master’s gebruiken we kleine letters, behalve als het om de specifieke naam van een programma gaat: Bachelor’s Programme in English Language and Culture. 

Koppelteken

Het koppelteken wordt veel minder gebruikt in het Engels dan in het Nederlands (bijvoorbeeld  in het Engels schrijven we PhD student, ipv PhD-student, case law ipv case-law). 

Dubbele vs enkele aanhalingstekens 

Gebruik enkele aanhalingstekens om een citaat aan te geven, en dubbele aanhalingstekens voor een citaat binnen een citaat. Gebruik enkele aanhalingstekens ook om woorden en/of zinsdelen te markeren. 

Engelstalige terminologielijst

Weet je niet hoe je Raad van Bestuur of Alumni in het Engels moet vertalen? Voor de specifieke universitaire terminologie heeft de universiteit een online woordenboek (Leidse Universitaire Terminogielijst Engels) ontwikkeld. Je vindt hier de Engelse equivalenten van Nederlandse woorden op academisch gebied en van functies in het academisch bedrijf. 

Vertaling nodig?

De vertaalafdeling van het Academic Language Centre van de Universiteit biedt verschillende services, zoals vertalingen, redactiewerkzaamheden en taaladvies.

English style guide

Lees ook de English style guide, met basisinformatie over schrijven in het Engels.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.