Universiteit Leiden

nl en

Huisregels

Iedereen die gebruikmaakt van de gebouwen en terreinen van de universiteit dient zich te houden aan de algemene universitaire huisregels. Deze zijn vastgelegd in de regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen en zijn bedoeld om orde en veiligheid voor gasten en medewerkers te garanderen.

Sommige locaties van de universiteit hebben naast de universitaire regeling ook hun eigen huisregels. Overtreding van zowel de lokale huisregels als de universitaire regeling kan betekenen dat je niet langer toegang krijgt tot een gebouw.

Bekijk de regeling

Regeling gebruik universitaire gebouwen, terreinen en andere voorzieningen

Naar de regeling

De Faculteit der Sociale Wetenschappen kent een aantal huisregels. Deze zijn in een huisreglement vastgelegd en hebben tot doel de zorg voor orde en veiligheid voor bezoekers en medewerkers in de gebouwen te waarborgen.

 • In de gebouwen geldt een algeheel rookverbod;
 • Het is verboden te roken op het gehele terrein van het PdlC gebouw (plein, trappen, brug, fietsenstalling e.d.);
 • Het is verboden iets te veranderen aan installaties, opstellingen of apparatuur van de Universiteit Leiden zonder schriftelijke bevestiging van de opdrachtgever;
 • Privé elektrische apparaten en verlengsnoeren zijn verboden. Uitzondering zijn (door de technisch beheerder) goedgekeurde koffieapparaten, waterkokers en (alleen in zonzijde kamers) tafelventilatoren. (zie Gebruik van privé elektrische apparaten binnen de FSW)
 • Het is strikt verboden om magnetrons aan te sluiten en te gebruiken. In het restaurant in het Pieter de la Courtgebouw is een magnetron beschikbaar voor algemeen gebruik;
 • Schriftelijk privacygevoelig materiaal kunt u weggooien in de afgesloten papierbakken in het Pieter de la Courtgebouw, het Einthovengebouw (CWTS) en Rijnveste (LUBEC).
 • Wetenschappers krijgen met enige regelmaat verzoeken vanuit de media om over hun onderzoek te vertellen. Dat kan resulteren in opnames voor radio, televisie of internet die in het Pieter de la Courtgebouw worden gemaakt. Om ervoor te zorgen dat mediabezoeken soepel verlopen wordt een korte procedure gehanteerd. De hand-out hiervan ligt ook bij de servicedesk. 
 • Onder bepaalde voorwaarden mag er geflyerd worden binnen de FSW. (Zie het Protocol Flyeren) 
 • Huisdieren met uitzondering van hulpdieren (zoals een geleidehond) zijn niet toegestaan;
 • Laat facultaire eigendommen niet onbeheerd achter, doe uw kamer op slot ook als u slechts enkele minuten weg bent;
 • Sluit ramen en deuren en schakel verlichting en apparatuur uit als u weggaat;
 • Nooduitgangen dienen te worden vrijgehouden;
 • Fietsen dienen uitsluitend geplaatst te worden in de daarvoor bestemde fietsenrekken. Fout geplaatste fietsen worden verwijderd;
 • In openbare ruimten dient men zich zo te gedragen dat er geen overlast veroorzaakt wordt;
 • In gangen, toiletten, lift en trappenhuis, mogen geen obstakels geplaatst worden;
 • Het is niet toegestaan de trappen in de gebouwen te blokkeren en/of op de trappen te zitten;
 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van persoonlijke eigendommen. 
 • Werkzaamheden die (geluids)overlast met zich mee brengen dienen op werkdagen plaats te vinden tussen 7:30 en 9:00 uur in de ochtend i.v.m. colleges. Deze werkzaamheden dienen vooraf afgestemd te worden met de complexbeheerder; 
 • De parkeergarage Rijnveste is toegankelijk voor personeel met een parkeerpas. Laden en lossen is aan de kant van de Wassenaarseweg. Hier geldt een sta-tijd van maximaal 1 uur. Buiten deze aangegeven plekken mag er niet geparkeerd worden;
 • Het afzetten en ophalen van personen vindt plaats aan de Paviusstraat;
 • Leveranciers melden zich eerst bij de receptie van het Pieter de la Courtgebouw voordat wordt gestart met lossen, laden en/of de werkzaamheden.
 • Het is niet toegestaan eten en drinken mee te nemen in college- en computerzalen;
 • Zet mobiele telefoon stil of uit tijdens college;
 • Laat facultaire eigendommen niet onbeheerd achter (tijdens pauzes);
 • Het is niet toegestaan aanwezig meubilair buiten de collegezaal te (ver)plaatsen;
 • Bij gebruik van apparatuur (bijv. loopmicrofoon) verkregen bij de Servicedesk bent u als gebruiker verantwoordelijk voor het geleende goed en het volledig en direct na gebruik retour brengen;
 • Als gebruiker van een collegezaal bent u verantwoordelijk voor het goed en schoon achterlaten van de zaal voor een volgende gebruiker. Schakel, na afloop van college, verlichting en apparatuur uit, herstel de oorspronkelijke opstelling van tafels en stoelen (indien relevant) en sluit ramen en deuren.

Zonder toestemming van het beheer mogen de volgende zaken zich niet voordoen:

 • Het ophangen van vlaggen, spandoeken in of aan de gebouwen;
 • Affiches, posters aanbrengen elders dan de daarvoor vast aangewezen prikborden;
 • Het na sluitinguren van gebouwen houden van een borrel, receptie of feest.
 • Het is strikt verboden eigen elektrische apparaten anders dan studiegerelateerde apparaten (laptop, iPad, netbook e.d.) aan te sluiten en/of te gebruiken in het restaurant;
 • Het is niet toegestaan in het restaurant te studeren tussen 12:00 - 14:00 uur. Tijdens deze periode hebben restaurantgasten voorrang;
 • Het is niet toegestaan restaurantmeubilair elders te gebruiken dan in het restaurant;
 • Zonder voorafgaande toestemming van het beheer is het niet toegestaan folders voor promotie- of reclameactiviteiten op enige wijze te verspreiden in het restaurant.
 • Bezoekers die de huisregels overtreden en/of aanwijzingen van FSW-medewerkers niet opvolgen, kan de toegang ontzegd worden. De beheerder is bevoegd om passende sancties op te leggen bij overtreding van de huisregels.

 • Aangebrachte schade dient te worden vergoed / Kosten door het niet naleven van regels kunnen in rekening worden gebracht.

Indien u één of meerdere van deze regels niet in acht neemt is de medewerker algemene dienst gemachtigd u hierop te wijzen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.