Universiteit Leiden

nl en

Het Levend Lab verhuist: eerste nieuwe sloten gegraven

Het Levend Lab van de Universiteit Leiden verhuist naar het hart van het Leiden Bio Science Park. Op de nieuwe plek tussen de Hogeschool, Mentor en Naturalis, zijn de eerste slootjes inmiddels gegraven. Deze nieuwe locatie is beter toegankelijk voor zowel wetenschappers als publiek. Hier kunnen onderzoek en onderwijs van het unieke ‘slootjesproject’ van de universiteit weer tien jaar vooruit.

Het Levend Lab is een initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden: het is een proeflocatie met natuurlijke omstandigheden. Op deze unieke locatie kunnen onderzoekers en studenten, op de meest realistische manier de effecten van de mens op de omgeving nabootsen en toetsen. Vanaf 2016 was het Levend Lab tijdelijk gesitueerd aan de Oegstgeester kant van het Leiden Bio Science Park (LBSP).  

Natuurlijke omstandigheden nabootsen

Martina Vijver, hoogleraar Ecotoxicologie, is samen met haar collega Maarten Schrama initiatiefnemer van het project. ‘Nergens anders dan in het Levend Lab kunnen we omstandigheden in de echte wereld van water en land zo goed nabootsen,' aldus Vijver. 'Daarmee biedt het Levend Lab ons de kans om toekomstscenario’s op het gebied van klimaatsverandering en landgebruik voor het Nederlands landschap te onderzoeken. Het is een van de weinige plekken in Europa waar deze vorm van onderzoek wordt toegepast.'

Onderzoekers Maarten Schrama en Martina Vijver gehurkt bij de eerste nieuwe slootjes van het Levend Lab op de nieuwe locatie in het hart van het Leiden Bio Science Park
Onderzoekers Maarten Schrama en Martina Vijver bij de eerste nieuwe slootjes van het Levend Lab op de nieuwe locatie in het hart van het Leiden Bio Science Park

Van waterhuishouding tot muggenplagen

Het gaat daarbij om allerlei vragen over de effecten van bepaalde toekomstscenario's, legt Vijver uit. 'Wat gaat er gebeuren met onze waterhuishouding? Wat zijn de gevolgen van (onbedoelde) emissies aan chemische stoffen of kunstmatig licht op het waterleven? Hoe kunnen we (nano)materialen op zo’n manier ontwerpen dat ze in het ontwerpproces de veiligheid van producten garanderen? Maar ook: hoe kunnen we muggenplagen in de toekomst voorkomen?' Daarnaast wordenin het Levend Lab door onderzoekers en studenten van universiteit en hogeschool innovatieve meetmethodieken ontwikkeld .

Beter toegankelijk, ook voor publiek

De nieuwe locatie en inrichting van het Levend Lab zijn uitermate geschikt voor onderzoek voor de lange termijn, rivierkreeftjes worden geweerd en er komt een natuurvriendelijke oever. Er is ruimte voor permanente meetinstrumenten en het project is ook beter toegankelijk voor collega-onderzoekers en publiek. Ernaast komt komend najaar een café (VRIJ) met vergaderlocatie, waar bezoekers wetenschappers in het wild’ kunnen bezig te zien.

Onderzoek en onderwijs

Onderzoekers van het Levend Lab zoeken ook de komende jaren actief naar samenwerking met publieke en private partijen die onderzoeksvragen hebben. Het Levend Lab heeft ook een belangrijke rol binnen het onderwijs. Elk jaar worden tientallen studenten van het MBO, HBO en universiteit getraind in onderzoeksmethoden en concepten voor de duurzame leefomgeving. Daarnaast waren er al meer dan 800 schoolkinderen actief op de (vorige) locatie. Zij hebben kennisgemaakt met wetenschappers in hun natuurlijke habitat en het onderzoek in het Levend Lab. Ook de komende jaren zijn schoolkinderen welkom.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.