Universiteit Leiden

nl en

Een gezonde start voor iedereen mogelijk maken

Veel kinderen bewegen te weinig en eten ongezond. Sanne de Vries wil met haar werk een gezonde start voor iedereen mogelijk maken. Sinds deze maand is zij Medical Delta lector met een dubbelbenoeming bij de Haagse Hogeschool en het LUMC.

Medical Delta is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, het LUMC, de TU Delft, de Erasmus Universiteit, het Erasmus MC, vier Zuid-Hollandse hogescholen (Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Inholland), overheden, zorgorganisaties en bedrijven. Medical Delta heeft als doel technologische oplossingen voor duurzame zorg te realiseren.

Introductie Medical Delta lector Sanne de Vries

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Wat betekent de benoeming tot Medical Delta Lector voor jou?

‘Ik vind het een eervolle benoeming voor mijn ambassadeursrol als linking pin tussen hbo, wo en het werkveld. Die bruggenbouwerfunctie is voor mij niet nieuw, wel dat het zo erkend en gezien wordt. Dat is mooi. Medical Delta was voorheen erg gericht op de medische sector en care en cure. Ik sta meer voor preventie en vitaliteit. Dat was altijd een ondergeschoven kindje, maar krijgt nu door deze benoeming, het programma Vitale Delta en de nieuwe Medical Delta societies meer plek.’

Kun je kort vertellen wat jouw expertise is?

‘Ik ben afgestudeerd als Bewegingswetenschapper en Epidemioloog en heb veel onderzoek gedaan naar leefstijl van verschillende doelgroepen. Vaak gericht op de jeugd, maar ook op ouderen en chronisch zieken. Als lector ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ aan De Haagse Hogeschool richt ik mij vooral op voldoende bewegen en gezonde voeding bij de jeugd tussen de 4 en 24 jaar.’

De rest van het interview kan je lezen op de website van Medical Delta.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.