Universiteit Leiden

nl en

Interactietools

Activerend onderwijs is één van onze onderwijsvisie-ambities (Learning@LeidenUniversity).

Studenten participeren met andere woorden actief doorheen de lessenreeks en gaan in interactie met de aangeboden leerinhouden, studiematerialen, medestudenten en lesgevers. Activeren is mogelijk bij zowel synchrone als asynchrone activiteiten. Synchrone activiteiten zet je in om directe interactie, samenwerking en discussie te bevorderen, bijvoorbeeld via een online stemtool. Bij asynchrone activiteiten kunnen studenten leerinhouden actief verwerken, bijvoorbeeld via concrete opdrachten, toepassingen op een casus, een zelftest of een feedbacktool.

Met behulp van verschillende interactie-tools kan activerend leren worden gestimuleerd. Hier vind je verschillende tools die je kunnen ondersteunen bij het creëren van interactie met studenten.

In 2022 is de universiteit begonnen met de uitrol van Wooclap: een tool voor peilingen, quizzen, woordenwolken en creatieve interactieve presentaties. Met Wooclap kunnen studenten tijdens de les via hun telefoon of laptop antwoord geven op vragen of reageren op stellingen. 

Op de Remote Teaching Support-website vind je meer informatie over hoe je een Wooclap-account kunt aanmaken en gebruiken. Voor vragen kun je ook terecht bij de ICT- en Onderwijscoördinator van je faculteit.

Let op: de universiteitslicentie voor de online stemtool Presenterswall is op 1 januari 2023 verlopen. 

De universiteit heeft licenties voor de feedbacktools FeedbackFruits en Pitch2Peer.

FeedbackFruits is een tool waarmee je interactie stimuleert door discussies, (peer) feedback en kennisuitwisseling. Studenten en docenten delen bestanden met elkaar, zoals filmpjes, documenten en artikelen.

Pitch2Peer is een online omgeving waarin studenten pitches plaatsen. Een pitch is een uitgewerkte opdracht in de vorm van bijvoorbeeld een video-opname van een presentatie, een door studenten gemaakte kennisclip, prezi, animatie, poster of blog. Studenten krijgen een aantal pitches toegewezen om van feedback te voorzien. Na de feedbackronde komen alle pitches per cursus of werkgroep in een overzicht te staan. De feedback wordt gegeven op basis van criteria en/of vragen.

Feedbacktool inzetten?

Overweeg je een van de feedbacktools in te zetten binnen jouw onderwijs?  Check voor meer informatie de websites van FeedbackFruits en Pitch2Peer

Of neem contact op met de teacher supportdesk binnen jouw faculteit voor ondersteuning/hulp.

Je kunt een brainstorm ondersteunen met een mindmapping-tool.

Een mindmap is een boomdiagram, opgebouwd uit begrippen, teksten, relaties en/of afbeeldingen rond een centraal thema. In een online mindmapping-tool werken studenten met elkaar aan dezelfde mindmap.

Wil je mindmapping tools gebruiken voor je onderwijs en heb je hulp/ondersteuning nodig? Neem contact op met de teacher supportdesk binnen jouw faculteit. 

Gebruik je altijd Powerpoint om lesstof te presenteren? Denk ook eens aan interactieve tools om het materiaal dynamischer te maken. Een voorbeeld is de presentatie-tool Prezi.

Wil je Prezi gebruiken of heb je ondersteuning nodig bij het maken van interactieve slides? Neem contact op met de teacher supportdesk binnen jouw faculteit.

Bij een ‘flipped classroom’ verwacht je van studenten dat ze de leerinhoud zelfstandig voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld met een weblecture, een video of een andere online instructie die je hen geeft.

Tijdens de contactmomenten heb je dan voldoende tijd over om samen actief aan de slag te gaan met opdrachten. Inspiratie en tips voor video’s zijn te vinden in de videotoolkit.

Heb je interesse om met flipping the classroom aan de slag te gaan? Neem contact op met de teacher supportdesk binnen jouw faculteit.

Er zijn verschillende opties om een interactieve video te maken.

•    Apps: je neemt jouw eigen scherm op. Verrijk de presentatie daarna met afbeeldingen, video's en geschreven teksten. Later kun je handmatig aantekeningen invoegen.
•    Tools om video's te bewerken: video inkorten, audiocommentaar geven, vragen toevoegen; je kunt zo jouw video inzetten als luisteroefening of uitlegvideo.
•    Screencasttool (zoals Screen-o-matic): je eigen scherm en alle handelingen die je uitvoert opnemen (screencast). Maak zo een screencast van je PowerPoint-presentatie en voeg audio, video en commentaartekst toe voor een kennisclip.

Heb je hulp nodig of vragen over het opnemen van interactieve video's? Neem contact op met de teacher supportdesk binnen je faculteit.

Studenten doen meer dan alleen luisteren. Ze schrijven, discussiëren en reflecteren.

Active Learning Spaces zijn ruimtes voor deze interactie. Het doel van de ruimte is om meer contact te krijgen tussen student en docent, door actievere werkvormen.

Eén van de kernkenmerken van een Active Learning Space is flexibiliteit. De sfeer van de zaal draagt bij aan dit actieve leerproces. Een Active Learning Space is voornamelijk ontwikkeld voor studenten en docenten, maar kan ook gebruikt worden voor bijvoorbeeld brainstormsessies of trainingen.

Wil je meer weten over Active Learning Spaces? Neem contact op met jouw ICT- en Onderwijscoördinator

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.