Universiteit Leiden

nl en

Plagiaat in onderzoek

Plagiaat is een schending van het intellectuele eigendom van een ander. De Universiteit Leiden staat voor een integere en betrouwbare beoefening van wetenschap. Daarom beschouwen we plagiaat als een ernstig vergrijp.

Plagiaat is inbreuk op het auteursrecht omdat er (delen van) andermans werk worden overgenomen zonder bronvermelding. Zo lijkt het alsof het eigen werk is, terwijl het eigenlijk om andermans werk gaat. Plagiaat gebeurt soms onbewust, soms bewust.

Plagiaatdetectietool

Doet u onderzoek? Of controleert u proefschriften? Dan kunt u bij sommige faculteiten gebruikmaken van een speciale plagiaatdetectietool. In dat geval klikt u op uw facultaire tabblad voor meer informatie. 

Meer informatie

Voor meer informatie over plagiaat en het juist omgaan met bronnen, kunt u de richtlijnen plagiaat raadplegen.

Voor het controleren op plagiaat van wetenschappelijke output is het software pakket iThenticate beschikbaar. Deze software maakt gebruik van grotendeels hetzelfde referentiecorpus en zoekalgoritme als Turnitin, maar is specifiek bedoeld voor het identificeren van tekstovereenkomsten tussen manuscripten en wetenschappelijke artikels met reeds gepubliceerde wetenschappelijke literatuur.

Bronnen

Het referentiecorpus van iThenticate omvat een zeer omvangrijke hoeveelheid wetenschappelijke publicaties. De lijst met uitgevers, content partners en wetenschappelijke databases waarmee iThenticate contracten heeft afgesloten, is te raadplegen via http://www.ithenticate.com/content. Artikelen die in iThenticate  worden geüpload, worden (in tegenstelling tot Turnitin) niet aan het referentiecorpus toegevoegd.

Doeleinden

iThenticate wordt bij de FSW gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Het controleren van proefschriften op mogelijke plagiaat (als onderdeel van het proefschrift-beoordelingsproces)
  • Auteurs van wetenschappelijke artikelen die hun eigen werk willen checken op incorrecte referenties, ontbrekende citaten e.d., alvorens dit in te dienen bij een tijdschrift of uitgever (self-assessment).

Account aanvragen

Wilt u iThenticate gebruiken voor self-assessment? Vraag een account aan via solo@fsw.leidenuniv.nl. Voor vragen en ondersteuning over iThenticate kunt u terecht bij uw ICT&O coördinator.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.