Universiteit Leiden

nl en

Transitievergoeding

Eindigt uw dienstverband? Dan maakt u mogelijk aanspraak op een transitievergoeding. Een transitievergoeding kan worden gebruikt voor scholing of om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken. Komt u in aanmerking voor een transitievergoeding?

Hoogte van de vergoeding

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door uw maandsalaris en het aantal dienstjaren. Per heel dienstjaar bouwt u een derde van het maandloon op. De rest wordt naar rato berekend. Meer informatie over de hoogte van de vergoeding en een rekentool vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De vergoeding is maximaal €86.000 bruto. Is uw jaarsalaris hoger dan € 86.000? Dan is de vergoeding maximaal 1 bruto jaarsalaris. De transitievergoeding wordt bij het einde van uw dienstverband definitief vastgesteld en uitbetaald.

Wanneer komt u in aanmerking?

De transitievergoeding geldt voor zowel vaste als tijdelijke medewerkers. U komt mogelijk in aanmerking voor een transitievergoeding als u voldoet aan de volgende voorwaarde:

  • U bent onvrijwillig ontslagen: het initiatief voor het beëindigen van uw vaste dienstverband of het niet verlengen van uw tijdelijke dienstverband ligt bij de universiteit. 

Wanneer komt u niet in aanmerking?

In de volgende gevallen heeft u geen recht op een transitievergoeding:

  • U heeft zelf ontslag genomen.
  • U heeft voor het einde van uw dienstverband een verlenging aangeboden gekregen en daar geen gebruik van gemaakt.
  • U bent voor het einde van uw dienstverband een nieuw dienstverband aangegaan bij de universiteit. Het nieuwe dienstverband gaat niet direct in na het einde van uw huidige dienstverband, maar wel binnen 6 maanden daarna.
  • Uw dienstverband eindigt door of na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • U bent ontslagen vanwege ernstig verwijtbaar handelen of nalatigheid.
  • Uw dienstverband wordt met wederzijds goedvinden beëindigd.
  • U heeft aanspraak op een aansluitende BWNU-uitkering én uw dienstverband eindigt wegens bedrijfseconomische redenen.
  • U bent ontslagen vóór 1 januari 2018

Transitievergoeding en aansluitende BWNU-uitkering

Komt u in aanmerking voor een aansluitende BWNU-uitkering én eindigt uw dienstverband vanwege bedrijfseconomische redenen? Dan heeft u geen recht op een transitievergoeding. Doet u vóór uw ontslag schriftelijk afstand van de aansluitende BWNU-uitkering? Dan heeft u alsnog recht op de transitievergoeding. Uw P&O-adviseur kan u informeren over deze keuze.

Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Moet u minder werken door een deeltijdontslag? Dan heeft u in principe geen recht op een transitievergoeding. U kunt recht hebben op een gedeeltelijke transitievergoeding als er sprake is van blijvende arbeidsongeschiktheid of bedrijfseconomische omstandigheden. Uw P&O-adviseur kan u verder informeren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.