Universiteit Leiden

nl en

Biologische agentia

Biologische agentia zijn micro-organismen zoals bacteriën, parasieten, schimmels, virussen en hun afscheidingsproducten. Ook genetisch gemodificeerde varianten (GGO’s) behoren hiertoe. Deze agentia kunnen een risico voor uw gezondheid vormen. Daarom hanteren we een aantal (wettelijke) richtlijnen om blootstelling aan agentia zoveel mogelijk te voorkomen.

Wat zijn de risico’s?

De Arbowet maakt onderscheid tussen vier risicoklassen agentia. Hierbij spelen drie factoren een rol: de schadelijke effecten op de gezondheid, de kans op verspreiding van de ziekte onder de bevolking en de mogelijkheden om de ziekte te voorkomen of behandelen.

 • Risicoklasse 1
  Het is onwaarschijnlijk dat deze agentia een ziekte kunnen veroorzaken.
 • Risicoklasse 2
  Deze agentia kunnen een ziekte veroorzaken en zijn gevaarlijk. Het is echter onwaarschijnlijk dat deze stoffen zich onder de bevolking verspreiden. In de meeste gevallen is er een effectieve manier om de ziekte te voorkomen of te behandelen.
 • Risicoklasse 3
  Deze agentia kunnen een ernstige ziekte veroorzaken en vormen een groot gevaar. Er is een kans dat het zich onder de bevolking verspreidt. In de meeste gevallen is er echter een effectieve manier om de ziekte te voorkomen of te behandelen.
 • Risicoklasse 4
  Deze agentia kunnen een ernstige ziekte veroorzaken en vormen een groot gevaar. Er is een grote kans dat het zich onder de bevolking verspreidt. In de meeste gevallen is er geen effectieve manier om de ziekte te voorkomen of te behandelen.

Blootstelling aan biologische agentia

Medewerkers van de Universiteit Leiden kunnen tijdens hun werk blootgesteld worden aan biologische agentia. Door inademing, inslikken of rechtstreeks in het bloed, via wond of slijmvliezen. Soms onbewust, zoals een legionellabesmetting via een douche. Soms is blootstelling een ingecalculeerd risico als er doelbewust wordt gewerkt met biologische agentia, bijvoorbeeld in onderzoekslaboratoria. 

Blootstelling aan agentia voorkomen

Conform de Arbowet neemt de universiteit maatregelen om blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Als je doelbewust werkt met agentia, zorg dan dat je de risico's kent en de veiligheidsmaatregelen in acht neemt. En meld calamiteiten en incidenten zo spoedig mogelijk.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.