Universiteit Leiden

nl en

Visie op Blended Onderwijs

De visie van de faculteit

De facultaire visie op Blended Education is officieel gelanceerd tijdens het Blended Education Festival op 5 september 2023. De visie is geformuleerd door een FSW-werkgroep in academisch jaar 2022-23 op basis van literatuuronderzoek, dialoog met collega's, focusgroepen met docenten en studenten, inzichten uit Grassroots en Grasshoots projecten en enquêtes.

In het hoger onderwijs is een mix van synchrone en asynchrone leeractiviteiten steeds gebruikelijker. Een blended course kan, onder optimale omstandigheden, de prestaties, autonomie en motivatie van studenten verhogen en de flexibiliteit voor studenten en docenten vergroten1. De facultaire visie is gericht op de behoefte aan een sterke basisinfrastructuur en bijbehorende ondersteuning voor docenten en studenten om blended onderwijs te implementeren wanneer dit door een docent en zijn instelling waardevol wordt geacht.

De visie implementeren

De implementatieadviezen die volgen uit de visie zijn sterk van elkaar afhankelijk en bieden een holistisch perspectief op onderwijs aan de FSW - als ze allemaal geïmplementeerd worden, geven ze een beeld van onze faculteit in 2027. Hieronder een overzicht van de belangrijkste pijlers.

Hoe wordt blended learning gedefinieerd in de visie?

Blended learning is een onderwijsvorm waarbij digitale en persoonlijke leeractiviteiten op elkaar worden afgestemd met een didactisch doel voor ogen. Blended learning is een manier om studenten in verschillende settings te activeren en zo een optimale leeromgeving te creëren. Dit betekent dat blended learning kan variëren van het optimaal gebruiken van Brightspace om een cursus te geven, tot het implementeren van werkvormen zoals Flipping the classroom of Team Based Learning2.   

Praat mee

Wil je je gedachten delen over de facultaire visie op Blended Education of heb je suggesties voor een succesvolle implementatie? Neem gerust contact met ons op: 

  • Laura Schneider. Focus: Docenten, Studenten, Organisatiestructuur (contact met LLInC en Faculteitsbureau)
  • Rosanne van den Berg. Focus: Kennisstructuur (Educational Leadership Community, Grassroots en Grasshoots), Ondersteunend personeel, Gebouw & infrastructuur.

Noten: 

1 Means et al. (2013) and Wu, Tennyson & Hsia (2010); geciteerd in Last & Jongen (2021). Blended learning en onderwijsontwerp: van theorie naar praktijk, p.28-29.

Kijk op Remote Teaching Support voor definities van blended learning en flipped classroom.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.