Universiteit Leiden

nl en

Gids Onderwijs en Kwaliteitszorg

Deze pagina biedt een uitwerking van de universitaire informatie over Kwaliteitszorg in het Onderwijs. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij binnen onze faculteit de onderwijskwaliteitszorg hebben ingericht; in dialoog met studenten, docenten, bestuurders, leden van de medezeggenschap en beleidsmedewerkers. Dit doen we jaarlijks op het niveau van opleidingen en faculteit door:

  • Plannen te maken over het onderwijs (b.v. het onderwijsprogramma onder de loep nemen, advies uitbrengen over docentprofessionalisering, beleidskaders voor onderwijs opstellen, etc.)
  • Het onderwijs uit te voeren en te evalueren, waarbij het Faculteitsbestuur beoogt om evaluatie in dialoog te versterken (zie ook de FSW Gids Onderwijs & Kwaliteitszorg)
  • Te controleren of het is gelukt om de plannen uit te voeren (o.a. middels het opleidingsjaarverslag, de kwaliteitsmiddelen en het facultair opleidingsjaarverslag)
  • Plannen en doelen bij te stellen op basis van bovenstaande (o.a. met de facultaire onderwijsjaaragenda)

Doel

De FSW Gids Onderwijs & Kwaliteitszorg informeert de betrokkenen bij het onderwijs over de taken en verantwoordelijkheden binnen het kwaliteitszorgsysteem bij FSW. Idealiter zijn studenten, docenten, leden van de medezeggenschap en bestuurders goed op de hoogte van hoe en wanneer zij kunnen reflecteren op (de kwaliteit van) het onderwijs.

De gids biedt informatie over:

  • de algemene principes van interne en externe kwaliteitszorg;
  • de facultaire uitgangspunten op het gebied van onderwijsbeleid en kwaliteitszorg, en de bijbehorende onderwijsorganisatie;
  • de belangrijkste actoren en instrumenten betrokken bij de kwaliteitszorg; o.a.de
  • de taken en verantwoordelijkheden per actor;
  • de samenhang tussen interne en externe kwaliteitszorg.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.