Universiteit Leiden

nl en

Deelnemerslijsten vakken

Deelnemerslijsten zichtbaar in Brightspace

Inschrijvingen zijn in uSis zichtbaar in de Brightspace cursusmodule. Een deelnemerslijst kunt je uit Brightspace halen (instructie). Wil je een uSis uitdraai van de deelnemers aan je cursus, mail dan het OSC.

Verzoek combineren werkgroepen

Vakcoördinatoren kunnen het OSC een verzoek sturen om, met het oog op efficiëntie, groepen met weinig studenten tot grotere groepen te combineren. Wij ontvangen daarbij graag een overzicht met de namen van de betreffende studenten en welke mutaties gewenst zijn. De studenten ontvangen dan van het OSC bericht dat ze op verzoek van de vakcoördinator in een andere werkgroep zijn geplaatst en dat ze zich voor toelichting tot deze kunnen wenden. Nadat de mutaties zijn uitgevoerd door het OSC, zullen deze automatisch vernieuwd zijn in de deelnemerslijst op Brightspace. 

N.B. Dit betreft alléén mutaties ten behoeve van de efficiëntie van het onderwijs; docenten wordt verzocht niet op individuele verplaatsings­verzoeken in te gaan, tenzij dit de efficiëntie ten goede komt. Wanneer een docent toch een verplaatsing of werkgroepruil toestaat, dan wordt dit door het OSC alleen in uSis geregistreerd wanneer het verzoek door de docent zelf aan ons wordt doorgegeven. 

Deelnemerslijst nodig als de vakinschrijving nog niet gesloten is?

Het is altijd mogelijk om al eerder bij het OSC een deelnemerslijst op te vragen met de studenten die op dat moment ingeschreven staan.

Laatkomers

Het is niet de bedoeling dat docenten plaatsingsverzoeken na sluiting van de inschrijftermijn honoreren. Wij verzoeken u met klem studenten die te laat zijn met hun inschrijving door te verwijzen naar het OSC. Via het OSC kunnen zij een gemotiveerd verzoek indienen aan het betreffende opleidingsbestuur, dat beslist of per uitzondering aan het verzoek kan worden voldaan.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.