Universiteit Leiden

nl en

Bedrijfsarts

De universiteit probeert zo veel mogelijk een prettig werkklimaat te creëren. Het kan echter gebeuren dat je door een (tijdelijke) ziekte of beperking niet kunt werken. De bedrijfsartsen van de universiteit helpen gezondheidsrisico’s te vermijden en adviseren je tijdens je herstel en bij de hervatting van je werk.

Vaak schakelt een leidinggevende de bedrijfsarts in, maar je kunt ook zelf de bedrijfsarts om advies vragen. Er zijn twee manieren waarop je met de bedrijfsarts in aanraking kunt komen:

  • Je bent niet ziek, maar je hebt klachten, problemen of vragen die te maken hebben met de relatie tussen je gezondheid en je werk. Dan maak je een afspraak voor het arbeidsomstandigheden-spreekuur.
  • Je bent ziek gemeld en hebt advies nodig over je terugkeer op de werkvloer. Maak hiervoor bij voorkeur in overleg met je leidinggevende, zelf een afspraak met de bedrijfsarts. Doe je dat niet, dan ontvang je na 4 weken ziekte automatisch een brief om een afspraak te maken.

Afspraak maken

De bedrijfsarts houdt spreekuur op afspraak. Wil je een afspraak maken?

Vul het online formulier 'adviesvraag bedrijfsarts' in. Je ontvangt binnen 3 werkdagen van de afdeling VGM bericht op het door jou opgegeven e-mailadres.

Wanneer schakel je de bedrijfsarts in?

Als je ziek bent of klachten probeert te voorkomen, bespreek je dat liefst eerst met je leidinggevende. Komen jullie er samen niet uit? Maak dan een afspraak met je HRM-adviseur of de bedrijfsarts. De bedrijfsarts adviseert zowel jou als je leidinggevende. Of je het advies opvolgt, besluiten jullie gezamenlijk.

De taken van de bedrijfsarts

Je kunt voor de volgende zaken terecht bij de bedrijfsarts:

Heb je vragen over je gezondheid en je werk? Bijvoorbeeld over je zwangerschap, medicijnen of werken met een chronische ziekte/ beperking? Dan kun je op afspraak terecht op het spreekuur van je bedrijfsarts.

Als je ziek bent, informeer je je leidinggevende dat je niet kunt werken. Als je langer dan 4 weken ziek bent, krijg je een brief met een uitnodiging voor het maken van een afspraak bij de bedrijfsarts. De bedrijfsarts informeert jou en je leidinggevende over je medische mogelijkheden en beperkingen, je prognose en adviseert over hoe je zo nodig samen een re-integratieplan kunt maken. Uiteraard houdt de bedrijfsarts zich altijd aan het medisch beroepsgeheim.

Ga je na je ziekte weer aan het werk? Dan bespreekt de bedrijfsarts met je hoe je kunt voorkomen dat je weer ziek wordt. Ook bespreekt hij zo nodig met je leidinggevende welke aanpassingen hiervoor nodig zijn.

De bedrijfsarts werkt mee aan een gezonde werkomgeving en het voorkomen van ziekte. Hij onderzoekt welke risico’s medewerkers lopen bij hun werk en adviseert je werkgever over maatregelen hiertegen. Ook adviseert hij jou en je werkgever over wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

De bedrijfsarts onderzoekt welke overige preventieve acties - bijvoorbeeld periodiek medisch onderzoek, (reizigers)vaccinaties, persoonlijke beschermingsmiddelen - in jouw werkomgeving passend zouden zijn.

Solliciteer je naar een (andere) functie of ga je bedrijfshulpverleningstaken (BHV) verrichten? Dan kan een medische keuring nodig zijn. Dit hangt af van de functie waar je naar solliciteert. Tijdens de keuring kijkt de bedrijfsarts alleen naar je huidige geschiktheid voor de functie.

Onafhankelijk

De bedrijfsartsen zijn onafhankelijk. Het doel van de bedrijfsartsen is je zo veel en zo verantwoord mogelijk te laten werken als je gezondheid toestaat. Dit alles binnen de mogelijkheden van je werkgever. Bedrijfsartsen hebben een medische geheimhoudingsplicht en houden zich aan landelijk afgesproken kernwaarden. De gesprekken die je voert met je bedrijfsarts zijn vertrouwelijk. Zonder jouw toestemming geeft de bedrijfsarts geen vertrouwelijke gegevens door. 

Lees ook de privacyverklaring van Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

De bedrijfsarts geeft advies over gezondheid en werk, begeleiding bij ziekte, begeleiding bij werkhervatting, preventie van ziekte en aanstellingskeuringen. 

De arbeidsdeskundige brengt in kaart welke mogelijkheden de medewerker heeft qua werkzaamheden. Er wordt gekeken of de medewerker nog in de eigen functie terug kan keren of dat het tijd is om naar andere functies binnen of buiten de universiteit te zoeken. De arbeidsdeskundige doet dit door middel van een arbeidsdeskundig onderzoek. In dit onderzoek zal de arbeidsdeskundige gesprekken voeren met de medewerker en de leidinggevende. Door middel van de onderzoek wordt er gekeken naar:

  • Is het eigen werk van de medewerker nog passend?
  • Kan het eigen werk passend worden gemaakt?
  • Zijn er andere passende functies binnen de organisatie voor de medewerker?
  • Zijn er mogelijkheden in het tweede spoor om de medewerker te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Wanneer adviseer je de medewerker om eerder naar bedrijfsarts te gaan?

  • Als je verwacht dat het verzuim langer dan een paar weken gaat duren
  • Lichamelijke klachten die met werk te maken hebben (bijvoorbeeld: RSI klachten, …)
  • Psychische klachten die met het werk te maken hebben
  • Psychische klachten die lang lijken te gaan duren (bijvoorbeeld overspannen, burn out , etc.)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.