Universiteit Leiden

nl en

Personeelsmonitor

De universiteit vindt het belangrijk dat u tevreden bent over uw werk. Wat vindt u van uw loopbaankansen, de omgang met collega’s en leidinggevenden, en van de werkfaciliteiten? Wij peilen uw mening via de personeelsmonitor. In dit onderzoek wordt uw anonimiteit gegarandeerd. De resultaten van de monitor gebruiken we voor verbeteringen die het werkplezier vergroten.

De laatste meting dateert uit 2015. Veel resultaten zijn op afdelingsniveau opgepakt, maar ook op facultair en universitair niveau zijn zaken verbeterd of is beleid ontwikkeld. Zo is bijvoorbeeld de vergaderstructuur van de faculteit Governance and Global Affairs aangepast om de interne communicatie te bevorderen en is er een training 'Begeleiding van promovendi' ontwikkeld voor promotoren.

Uw mening geven

Vanaf 3 april tot en met 20 april 2018 kunt u de Personeelsmonitor invullen. U krijgt een e-mail met daarin een link naar de vragenlijst toegestuurd, een kleine groep medewerkers krijgt de link per post thuisgestuurd.

De lijst bevat vragen over de volgende onderwerpen:

  • uw werk
  • de werkomstandigheden en veiligheid
  • uw loopbaanontwikkeling
  • uw leidinggevende
  • uw directe werkomgeving

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten. U kunt ook in twee open vragen aangeven welke verbeterpunten en welke positieve punten u ziet voor de universiteit. Het is mogelijk om vragen in de lijst over te slaan. Ook kunt u tussentijds de vragenlijst afsluiten en op een later moment verder gaan. De vragenlijst is makkelijk in te vullen op een tablet  of mobiele telefoon.

Promovendimonitor

Promovendi die bij de universiteit in dienst zijn, krijgen daarnaast een promovendimonitor. Hierin worden vragen gesteld over het promotietraject. U kunt uw mening geven over het proces, de begeleiding en loopbaanperspectieven, lees hier de extra informatie voor promovendi. Contract- en buitenpromovendi ontvangen alleen de promovendimonitor. Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer tien minuten.

Anonimiteit

Uw anonimiteit als respondent is 100% gegarandeerd. Resultaten worden per eenheid gerapporteerd en nooit per individu. De ondergrens voor een eenheid is 20 personen, waarvan er minimaal 10 gereageerd moeten hebben. Zo zijn de antwoorden niet herleidbaar.

In de vragenlijst staan twee open vragen. De antwoorden die u op de open vragen geeft, komen letterlijk in de rapportage terug op het niveau van de faculteit of expertisecentra. Wij vragen u daarom om geen informatie te vermelden die tot een persoon herleidbaar is, of die nodeloos kwetsend of grof is .

Resultaten binnen, en dan?

Half mei 2018 worden de eerste resultaten van de personeelsmonitor verwacht. De resultaten zijn voor de Universiteit Leiden van groot belang. Zo kan de universiteit zaken beter of anders gaan regelen, of belemmeringen wegnemen. Binnen uw faculteit, instituut of eenheid worden de resultaten besproken met de medewerkers om knelpunten aan te pakken. De resultaten van de personeelsmonitor kunnen ook aanleiding zijn voor een verdiepend vervolgonderzoek.

Nieuwe aanbieder Effectory

Effectory voert de personeelsmonitor en de promovendimonitor uit. Effectory heeft de medewerkerstevredenheidsonderzoeken uitgevoerd bij onder andere de Rijksuniversiteit Groningen, de universiteit van Wageningen en de Universiteit Utrecht.

Vragen