Universiteit Leiden

nl en

Docentontwikkeling

Goed onderwijs staat centraal bij de Universiteit Leiden. Daarom investeren we in de professionalisering van docenten, zodat zij met hun leermethodes telkens weten aan te sluiten op de behoeften van individuele studenten.

Visie op docentontwikkeling

Om docentontwikkeling verder te faciliteren en stimuleren is hier een visie en model voor ontwikkeld. Lees meer over de Leidse visie op docentontwikkeling en de manier waarop de Universiteit Leiden hieraan werkt.

Er zijn verschillende manieren om onderwijskwalificaties te behalen. 

BKO en SKO

Om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te borgen, werkt de universiteit met de startcursus didactische basisvaardigheden, de Basis Kwalificatie Onderwijs en de Senior Kwalificatie Onderwijs.

 • Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

  Dit is een keurmerk voor universitaire docenten. Docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren met een dienstverband van 0,5 fte of meer én langer dan een jaar werkzaam zijn binnen de universiteit, moeten deze kwalificatie halen.  
 • BKO Deelcertificaat

  Het BKO deelcertificaat biedt promovendi de gelegenheid om een erkenning te krijgen voor de kennis en ervaring die ze bij de Universiteit Leiden opdoen op het gebied van lesgeven. 
 • Senior Kwalificatie Onderwijs (SKO)

  Deze kwalificatie is voor wetenschappelijke medewerkers die een rol spelen in de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs. Zij doen onderwijsactiviteiten die impact hebben binnen maar ook buiten het specifieke vakgebied of de eigen vakgroep.

ICLON & LLInC

Het ICLON en het LLInC zijn twee onderwijskundige centra van de universiteit. Je kunt hier als docent terecht voor onderzoek, scholing en ondersteuning van onderwijsprocessen:

 • Onderzoek

  Het ICLON voert onderzoek uit naar onderwijs. Je kunt hierbij denken aan verwevenheid van onderwijs en onderzoek, studiesucces, online leren, aansluiting VO-WO, kwaliteitszorg en onderwijsvernieuwing. 
 • Scholing

  Het LLInC beschikt over een groot aanbod aan trainingen en opleidingen die je helpen bij het geven van goed onderwijs.
 • Ondersteuning van onderwijsprocessen

  Heb je hulp nodig bij het verwerken van een schriftelijk tentamen? Of bij het aanmaken van een evaluatie? Of voor advies over bijvoorbeeld het vergroten van het studiesucces van je docenten? Ook daarvoor kun je terecht bij het LLInC.

Teachers' Academy

Docenten kunnen zich ook verder verdiepen in het onderwijsvak via de Leiden University Teachers’ Academy: een netwerk van twintig Teaching fellows, wetenschappers met een passie voor onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.