Universiteit Leiden

nl en

Leiderschap

Voor het opbouwen van een open en lerende organisatie is sterk leiderschap nodig.

De Universiteit Leiden hanteert een leiderschapsmodel gebaseerd op vier competenties die je in verschillende rollen binnen de universiteit kunt inzetten. HRM Learning & Development heeft verschillende opleidingen met een focus op leiderschap. Het komende jaar breiden zij dit aanbod verder uit.

Leergangen

Leiderschap met impact

Rol: leiden van anderen

Deze leergang start met het verdiepen van je zelfinzicht, door je kwaliteiten, valkuilen en (onbewuste) automatische gedragspatronen beter te leren kennen. Dit is de basis voor het leiden van anderen. Je werkt in deze leergang ook aan je coachende vaardigheden en gesprekstechnieken. Dit zijn de belangrijkste instrumenten om als leidinggevende anderen te motiveren en te begeleiding in hun professionele ontwikkeling. Je leert over het leidinggeven aan collega’s en teams en hoe je jouw visie uitdraagt en hoe je de integratieve besluitvorming stimuleert. Je krijgt handvatten om te zorgen voor een veilige en prettige werksfeer waarin iedereen zich gehoord voelt en zich committeert aan de genomen besluiten.

Leiden vanuit het midden

Rol: Leiden van een team

Leiden vanuit het midden is een leiderschapsprogramma voor diegene die een sleutelpositie binnen de universiteit bekleden. Je bent een spin in het web en je vormt een schakel tussen de bedrijfsvoering en de wetenschappelijke staf. In die rol krijg je vaak te maken met complexe vraagstukken. Naast het kunnen omgaan met financiële en HR vraagstukken, wordt er van je verwacht dat je als partner kunt optreden voor de directeuren en wetenschappelijke staf. In deze leergang krijg je volop handvatten die jou helpen om nog beter positie te nemen en invloed uit te oefenen in het complexe landschap van de universiteit. Je werkt met een groep gelijkgestemde aan een organisatievraagstuk. Deze business case geeft je inzicht in de belangrijke bedrijfsprocessen binnen de universiteit. Daarnaast worden er een aantal experts en gastsprekers uitgenodigd.

Academisch Leiderschap

Rol: leiden van een organisatie

De Leergang Academisch Leiderschap bereidt hoogleraren, UHD’s en directeuren voor op een zwaardere bestuurlijke functie binnen het instituut, de faculteit of het expertisecentrum. Deze leergang is een mix van theorie en praktijk, waarbij jouw eigen ervaring centraal staat. De uitvoering is in handen van ervaren trainers, die het leerproces faciliteren en monitoren. De leden van het College van Bestuur gaan in het gesprek met de deelnemers aan de leergang. Daarnaast wordt voor verschillende onderwerpen een beroep gedaan op interne deskundigen, zodat de leergang aansluit bij de (bestuurlijke) praktijk binnen onze organisatie.

Deelnemers aan deze leergang worden voorgedragen door het faculteitsbestuur. Interesse? Laat het weten aan je HR-adviseur of je decaan.

Onderwijskundig Leiderschap

Rol: leiden van een organisatie

De Leergang Onderwijskundig Leiderschap wordt aangeboden in LDE verband. LDE is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de Erasmus Universiteit en de TU Delft. Het doel van de leergang is het ontwikkelen van een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing bij de deelnemers. Tijdens de leergang komen thema’s aan de orde als: visie op onderwijs, assessment en toetsingsbeleid, studiesucces, curriculumopbouw, didactische modellen en kwaliteitszorg en accreditatie.

Deelnemers aan deze leergang worden voorgedragen door het faculteitsbestuur. Interesse? Laat het weten aan je HR-adviseur of je decaan.

Skills Labs

Het goede gesprek

Wat is er nodig voor een goed gesprek op de werkvloer? Hoe verdiep je je in de ander, hoe spreek je jezelf duidelijk uit en hoe kun je ook lastige onderwerpen met elkaar bespreken? Deze skills lab is een interactieve en dynamische training voor medewerkers die formeel of informeel een leidende rol hebben (zowel WP als OBP).

Communiceer vanuit je kracht

Herken je de communicatiestijl van jezelf en die van een ander? Kun jij schakelen tussen verschillende stijlen om zo beter aan te sluiten bij de ander? Kan jij op een constructieve manier feedback geven én ontvangen? Met deze skills lab versterk je jouw communicatiekracht. De cursus is bestemd voor alle medewerkers van de universiteit.

Bekijk de cursuskalender

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.