Universiteit Leiden

nl en

Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO)

Goed onderwijs geven is een vak op zich. Om de kwaliteit van academisch onderwijs in Nederland te waarborgen, hebben docenten, ud’s, uhd’s en hoogleraren de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO) nodig. Wat betekent deze kwalificatie voor jou?

De BKO is een keurmerk dat alle Nederlandse universiteiten gebruiken. De kwalificatie werkt als een betrouwbare referentie over jou als docent. De BKO bestaat uit een traject, waardoor docenten alle facetten van het docentschap kunnen evalueren en ontwikkelen. Aan het einde van het traject ontvang je het BKO-certificaat. Ben je BKO-gekwalificeerd? Dan geldt deze kwalificatie op alle Nederlandse universiteiten.

Heb je een BKO nodig?

Heb je als docent, ud, uhd of hoogleraar een aanstelling vanaf 0,5 fte voor een jaar of langer? Dan moet je in het bezit zijn van de BKO. Treed je nieuw in dienst en heb je nog geen BKO? Dan krijg je 2 jaar de tijd om je BKO te behalen. Wanneer je een tijdelijk dienstverband krijgt voor een jaar met uitzicht op een vast dienstverband, dan wordt – als je na een jaar een vast dienstverband krijgt - via het ROG gevolgd of je binnen twee jaar na indiensttreding voldoet aan de eis voor het behalen van de BKO. Een bevordering naar een hogere functie is pas mogelijk als je je BKO behaald hebt.

Lesgeven zonder een BKO?

Wanneer je geen BKO nodig hebt, en je geeft wel les, dan moet je je hierin scholen. Dat kan met de cursus 'Uitvoeren van Onderwijs' van het LLInC. Sommige faculteiten hebben ook een eigen opleidingsaanbod. Neem hiervoor contact op met je instituutsmanager.

Waaruit bestaat het BKO-traject?

Een BKO traject begint met een gesprek met de BKO-contactpersoon van je faculteit. Hij of zij voert namens de facultaire toetsingscommissie een intakegesprek met je en legt je uit welke stappen je moet zetten voor verwerving van je BKO. Je hebt twee jaar de tijd om je  portfolio te vullen en je BKO te behalen. De universiteit biedt je hierbij diverse vormen van ondersteuning. Is je portfolio compleet, dan toetst de commissie het weer. Voldoe je aan de eisen? Dan ontvangt je je BKO-certificaat, ondertekend door de decaan van je faculteit en de Vice-Rector Magnificus.

BKO-portfolio

Om een BKO-certificaat te behalen, leg je een portfolio aan. Hierin verzamel je stukken die laten zien dat je voldoet aan de BKO-eindtermen. Zo krijgt de toetsingscommissie een duidelijk beeld van uw kwaliteiten. Je neemt in je portfolio in ieder geval de volgende zaken op:

  • studentevaluaties
  • oordeel van de leidinggevende
  • reflectieverslag over je ontwikkeling als docent
  • advies van collega-mentor (als je een opleiding volgt)

Iedere faculteit stelt daarnaast extra eisen aan je portfolio. Je BKO-contactpersoon vertelt je hier graag meer over. In je portfolio laat je ook zien dat je aan de BKO-eindtermen voldoet.

Verzorg je onderwijs in het Engels?

Dan is ook de Basiskwalificatie Taalvaardigheid Engels (BKE) nodig. Het vereiste niveau is Taalvaardigheid Engels C-1 niveau. Het traject bestaat uit een toets. Indien van toepassing wordt voor de BKE een apart certificaat uitgereikt. Dit certificaat voeg je toe aan je BKO-portfolio.

Waar kun je de BKO halen?

De Basis Kwalificatie Onderwijs kun je bij de Universiteit Leiden halen. Ook de kwalificatie voldoet die je misschien bij een andere Nederlandse universiteit gehaald hebt.

Ondersteuning vanuit de Universiteit Leiden

Je BKO-contactpersoon kan je in contact brengen met een persoonlijke mentor. Verder zijn er diverse cursusmodules ter ondersteuning van jedocentprofessionalisering. Tot slot vinden van tijd tot tijd universitaire onderwijsbijeenkomsten plaats.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.