Universiteit Leiden

nl en

Ziek melden en begeleiding bij ziekte

Ben je ziek en kun je niet naar je werk? Lees hoe je je ziek meldt en hoe we je bij ziekteverzuim begeleiden.

Hoe meld je je ziek?

De exacte ziekmeldingsprocedure is afhankelijk van de eenheid waar je werkt. Meestal geldt het volgende:

  • Meld je ziek bij je directe leidinggevende op de eerste dag dat je ziek bent.
  • Geef het door als je tijdens je ziekte op een ander adres verblijft.
  • Maak afspraken met je leidinggevende over je telefonische bereikbaarheid.
  • Een gedeeltelijke ziek- of betermelding doe je op basis van het percentage van je contracturen dat je wel werkte. Een voltijds dienstverband heeft 38 contracturen. Je contracturen zijn niet altijd gelijk aan je roosteruren.

Jullie bespreken samen als dat nodig is met je hoe je het beste begeleid kunt worden in deze periode en/of hoe je werk door kan gaan.

Je kunt een ziek- of betermelding doen via het Serviceplein. Dat kan op een laptop, desktop, of een smartphone.

Hoe meld je je beter?

Ben je weer beter? Geef dit zo snel mogelijk door aan je leidinggevende.

Ziek tijdens vakantie

Ben je ziek geworden tijdens je vakantie? Ook dan moet je een ziekmelding doen. Vergeet niet je verblijfsadres en telefoonnummer door te geven, zodat je bereikbaar bent.

Je kunt je vakantie-uren wegens je ziekte tijdens je vakantie of verlof terugvragen. Dat kan alleen als je je op de gebruikelijke wijze bij je leidinggevende hebt ziek gemeld. Ook moet je de ziekte achteraf kunnen aantonen, bijvoorbeeld met een bewijs van ziekenhuisopname of behandeling door een arts.

Uitnodiging om afspraak te maken met bedrijfsarts na 4 weken

Na vier weken verzuim ontvang je een brief met informatie over het verzuimproces en de uitnodiging een afspraak te maken met de bedrijfsarts. Dan zijn er twee mogelijkheden.

1. Je maakt geen afspraak met de bedrijfsarts

  • Je hoeft geen afspraak te maken als je op korte termijn herstel verwacht. Bespreek dit eerst met je leidinggevende.
  • Meld het als je (gedeeltelijk) hersteld bent.
  • Mocht je verzuim langer gaan duren dan 6 weken, dan is het belangrijk om in overleg met je leidinggevende alsnog een afspraak te maken. De bedrijfsarts maakt namelijk na 6 weken een probleemanalyse met een advies. Op basis daarvan maak je samen met je leidinggevende een plan van aanpak. Dit in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter.

2. Je maakt wel een afspraak met de bedrijfsarts

  • Ter voorbereiding op de afspraak met de bedrijfsarts vul je, liefst samen met je leidinggevende, het online formulier ‘informatie & vraagstelling’ in. Op het formulier staan vragen over de huidige situatie en eventueel gemaakte afspraken. Ook geven jullie aan welke vraag of vragen jullie hebben voor de bedrijfsarts. Waar willen jullie advies over?
  • Verstuur het formulier en je krijgt binnen enkele dagen bericht over de vervolgprocedure.
  • De bedrijfsarts geeft jou en je leidinggevende na de afspraak gericht advies.

Ziekmelding

  • Vóór 09.30 uur meldt u zich telefonisch ziek bij uw leidinggevende. 
    U geeft door wat de vermoedelijke duur van de ziekte is, uw verblijfsadres en het telefoonnummer waarop u te bereiken bent. Daarnaast maakt u kenbaar welke werkzaamheden u mogelijk nog wel kunt doen en welke afspraken overgenomen, verzet of afgezegd dienen te worden. 
  • Bij afwezigheid van uw leidinggevende belt u uw secretariaat om uw ziekmelding door te geven. U wordt daarna z.s.m. teruggebeld door uw leidinggevende of een vervanger. U maakt samen afspraken over uw taken en over het vervolgcontact op basis van de verwachte ziekteduur.

Betermelding

  • U meldt zich telefonisch beter bij uw leidinggevende 
  • Bij afwezigheid van uw leidinggevende, meldt u zichzelf beter bij uw secretariaat 
  • Ook als uw verzuimpercentage verandert, geeft u dit door aan uw leidinggevende

Uitzendkrachten

Bent u uitzendkracht, handel dan volgens de voorschriften van het uitzendbureau waar u wordt ingehuurd. Uiteraard neemt u ook contact op met uw leidinggevende.

Bedrijfsarts

Bedrijfsartsen zijn ondergebracht bij de afdeling Veiligheid, gezondheid en Milieu (VGM).

Voor advies en informatie over zaken die verband houden met gezondheid en werk, zoals
- zwangerschap;
- medicatie;
- werken met een chronische ziekte/ beperking;
- verzuimbegeleiding;
- risicobeheersing op de werkvloer.

Onze bedrijfsarts is Bibi Molenaar.
Bezoekadres: Poortgebouw Zuid, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden, 3e etage, tel. 071 527 8015.
Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag tussen 16.00u en 17.00 uur.

Contactpersonen voor FGGA

  • Arbeids- en organisatiedeskundige: mw. E.P. Koudstaal, tst. 8015.
  • Bedrijfsarts: Bibi Molenaar, doorkiesnummer 8015 (071-527 8015)
    Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij haar terecht voor (informatie over) verzuimbegeleiding en risicobeheersing op de werkvloer.
    Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag tussen 16.00u en 17.00 uur.
  • Arbo- en milieucoördinator (A&M-coördinator): mw. P.J. Slabber, doorkiesnummer 2275.
    Medewerkers en studenten kunnen bij haar terecht voor advies en informatie over fysieke arbeidsomstandigheden.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.