Universiteit Leiden

nl en

Zwanger aan het werk

Waar moet je op je werk rekening mee houden als je zwanger bent?

Moet ik mijn zwangerschap melden?

Je bepaalt zelf wanneer je aan je leidinggevende vertelt dat je zwanger bent. Wettelijk gezien ben je verplicht om dit uiterlijk drie weken voor je met zwangerschapsverlof wilt gaan te melden. Bekijk hoe je meldt dat je zwanger bent >>

Werken tijdens je zwangerschap?

Als je zwanger aan het werk bent, mag je extra pauzes nemen. Deze pauzes mogen bij elkaar opgeteld niet langer duren dan 1/8 deel van je werktijd.

Wij hopen natuurlijk dat je zwangerschap voorspoedig verloopt. Mocht dit echter niet zo zijn, neem dan contact op met je leidinggevende en eventueel de bedrijfsarts. We kunnen dan kijken hoe we je werkzaamheden kunnen aanpassen, zodat je veilig en gezond kan blijven werken zonder negatieve impact op je zwangerschap.

Voor het bezoek aan een verloskundige of arts vanwege je zwangerschap hoef je geen verlof op te nemen. Meld je afwezigheid wel even aan je leidinggevende.

Zwanger en werken met gevaarlijke stoffen

Ben je zwanger en heb je in je dagelijkse werkzaamheden te maken met gevaarlijke stoffen of materialen zoals chemicaliën, straling of gevaarlijke agentia? Dan gelden er mogelijk aanvullende regels waar je je aan moet houden om je ongeboren kind te beschermen.

Ziekte tijdens zwangerschap

Als je ziek wordt door klachten gerelateerd aan je zwangerschap of bevalling, meld dit dan uiterlijk binnen drie werkdagen aan de afdeling pesroneelszaken. Als de universiteit jouw zwangerschapsgerelateerde ziekmelding te laat aan het UWV doorgeven, legt het UWV een boete op. 

Zwangerschapsverlof

Als werknemer van de Universiteit Leiden heb je recht op zwangerschapsverlof. Je mag je verlof vier tot zes weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum laten ingaan. Ben je zwanger van een meerling? Dan mag je het verlof acht tot tien weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum in laten gaan. Lees meer over zwangerschapsverlof >>

Waar ik recht op als mijn partner zwanger is? 

Is je partner zwanger? Dan heb je recht op verschillende vormen van verlof rond de geboorte van je kind. Lees welk verlof je op kunt nemen >>

Zwanger aan het werk

Ben je zwanger, wil je zwanger worden, of heb je een kinderwens? Of heb je een zwangere medewerkster?
Zeker in een laboratoriumomgeving zijn er andere risico's dan in het gewone leven. Sommige risico's zijn in de allereerste kwetsbare weken van de zwangerschap al aanwezig. Daarom moet in een zo vroeg mogelijk stadium uitgezocht worden welke soort werkzaamheden nog wel en beter niet gedaan kunnen worden om gezondheid en vruchtbaarheid van de zwangere medewerkster en haar toekomstige kind niet in gevaar te brengen.

Met de informatie op deze pagina kan een zwangere bepalen of zij de zwangerschap beter snel aan haar leidinggevende kan vertellen, zodat beschermende maatregelen getroffen kunnen worden. Leidinggevenden kunnen hier informatie vinden over hun taken bij zwangerschap en de eventuele extra te treffen voorzorgen voor zwangeren. Eén van de AMD-medewerkers of de bedrijfsarts kan daarbij altijd vertrouwelijk adviseren.

In de Arbowet staan wettelijke bepalingen die van kracht zijn bij zwangerschap en het geven van borstvoeding.

Het doen van experimenteel onderzoek kan echter ook nieuwe risico's met zich meebrengen. Omdat onderzoek uniek is, zijn mogelijke nieuwe gevaren nog niet of onvoldoende bekend, onderzocht of bewezen. De onderzoeker moet dus in een aantal gevallen zelf de schadelijkheid van zijn experimenten proberen in te schatten. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld de synthese van nieuwe verbindingen waarvan de schadelijke eigenschappen nog niet bekend zijn. Ook over eventuele schadelijke effecten van verschillende soorten elektromagnetische straling op de ontwikkeling van de vrucht is nog geen eenduidige informatie beschikbaar. Het overzicht van risico’s hoeft dus niet compleet te zijn. Bij twijfel geldt: uit voorzorg niet doen.

Het streven moet altijd zijn om de zwangere haar eigen werk te laten blijven doen. Is dit niet mogelijk, dan krijgt zij vrijstelling van bepaalde taken. Is ook dat onmogelijk, dan krijgt zij vervangend werk aangeboden of wordt geheel vrijgesteld van werk.

In de Arbowet is opgenomen, dat de werkgever (leidinggevende) binnen 2 weken na bekendmaking van de zwangerschap de zwangere werkneemster moet voorlichten over de risico's van haar werkzaamheden op haar gezondheid en de zwangerschap, en moet vertellen welke (aanvullende) maatregelen er zijn of worden getroffen om deze risico's weg te nemen.
Vaak kan de zwangere vrijwel alle handelingen zelf blijven doen. Soms echter kunnen bepaalde activiteiten beter tijdelijk door een collega, analist of stagiair overgenomen worden of uitgesteld worden tot na de zwangerschap (en borstvoedingsperiode).

Of het wegnemen van risico's geheel mogelijk is, moet blijken uit de risicoinventarisatie. Omdat de onderzoekswerkzaamheden per persoon enorm verschillen, moet deze risicoinventarisatie na de zwangerschapsmelding voor alle werkzaamheden van de zwangere opgesteld worden. Ook moeten andere werkzaamheden en processen op de afdelingen waar zij werkt meegenomen worden in verband met mogelijk blootstellingsgevaar.
Dit kun je samen met je leidinggevende doen met behulp van de Checklist Kinderwens, zwangerschap en borstvoeding W&N. In de toelichting op deze checklist staan de risico's, wettelijke verboden en maatregelen beschreven. In het zwangerenbeleid van de faculteit kun je nalezen hoe de procedure omtrent zwangerschap en werk is en wat de verantwoordelijkheden van zwangere en leidinggevende zijn bij zwangerschap.

De meeste zwangeren maken een afspraak met de AMD om samen de checklist te doorlopen. De AMD kan eventueel overige deskundigen als bedrijfsarts of arbeidshygiënist inschakelen, en koppelt de uitkomsten van de risicoinventarisatie indien gewenst terug aan de leidinggevende om eventuele maatregelen in gang te zetten. Natuurlijk kun je als zwangere deze checklist ook gebruiken om te bepalen of je in een heel vroeg stadium al je leidinggevende in kennis wilt stellen, bijvoorbeeld als je met ioniserende straling of CMR-stoffen werkt, zodat deze schadelijke werkzaamheden vermeden kunnen worden.

Bestanden

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.