Universiteit Leiden

nl en

Melden incidenten en ongevallen

Wat moet u doen als er iets mis gaat of is gegaan? Bij inbraak, ongeluk of een andere onveilige situatie? Of als er sprake is van een datalek of cybercriminaliteit. Lees hieronder per type incident hoe u melding maakt.

Wanneer elke seconde telt

Bij spoedeisende hulp, calamiteiten of direct bedreigende situaties, belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 1-1-2.

Meld daarna het incident via het online meldingsformulier.

Geen spoed

Wanneer er geen spoed nodig is, neemt u contact op met één van de onderstaande loketten. Twijfelt u over het juiste loket? Dan kiest u hieronder het meest waarschijnlijke voor het incident dat u wilt melden. De mensen van dat loket sturen uw melding door naar de juiste afdeling.

Een arbeidsongeval is een ongeluk op het werk. Meld ongevallen waarbij nog niets ernstigs is gebeurd aan de arbo- en milieucoördinator van uw locatie of via het online meldingsformulier. Gaat het om een spoedeisend incident? Dan belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 1-1-2.

Bij prik- en snijaccidenten komt u in direct contact met bloed of een andere lichaamsvloeistof van een ander mens of dier. Dit kan door prikken of snijden gebeuren, maar ook door spatten of bijten. In dat geval neemt u direct contact op met de bedrijfsarts via 071 527 8015. 

Bij een bedreigende situatie kunt u denken aan een (poging tot) inbraak, diefstal, geweld of een bedreiging van een persoon. Meld bedreigende situaties aan het Hoofd Beveiliging, Leo Harskamp, via 071 527 1191 of 071 527 3038. Tenzij het een spoedeisend incident is. Dan belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 1-1-2.

Buiten openingstijden meldt u incidenten bij het door ons ingehuurde beveiligingsbedrijf:

  • Leiden: 06 26 97 50 16
  • Den Haag: 088 298 1500

Zij komen langs als u bijvoorbeeld de gevolgen van een inbraakpoging ziet, gebroken glas, verlichting die niet hoort te branden en alles wat afwijkt in en rondom de gebouwen.

Bij ongewenst en zorgwekkend gedrag kunt u denken aan (seksuele) intimidatie, agressie of discriminatie op de werkvloer, schendingen van de wetenschappelijke integriteit of andere misstanden. Het gaat om afwijkend gedrag dat vragen, onrust of angst veroorzaakt bij anderen. Ongewenst en zorgwekkend gedrag kunt u melden bij een van de vertrouwenspersonen van de universiteit. Tenzij het een spoedeisend incident is. Dan belt u het alarmnummer van uw gebouw (zie uw telefoontoestel). Als u buiten bent, belt u 1-1-2.

Een datalek vindt plaats wanneer persoonsgegevens in handen van derden vallen, die geen toegang tot die gegevens zouden moeten hebben of als persoonsgegevens onbedoeld verloren gaan. Meld datalekken bij de Helpdesk ISSC (tel. 8888). Neem bij twijfel contact op met uw informatiemanager.

Cybercriminelen ontvreemden met virussen en malware persoonlijke gegevens. U ontvangt bijvoorbeeld valse e-mails namens de Universiteit Leiden of u krijgt te maken met phishing. Meld cybercriminaliteit bij de Helpdesk ISSC (tel. 8888). Neem bij twijfel contact op met uw informatiemanager.

Waarom melding maken?

De Universiteit Leiden wil een veilige omgeving zijn voor studenten, medewerkers en allen die op enige wijze verbonden zijn aan de universiteit. Daarom is het van groot belang dat incidenten worden gemeld. Incidenten leveren informatie op waarmee ze in de toekomst voorkomen kunnen worden. Daarnaast vormen de meldingen de basis voor nieuw veiligheidsbeleid.