Universiteit Leiden

nl en

Toegang tot promotie

Om te mogen promoveren aan de Universiteit Leiden, moet u aan specifieke (opleidings)eisen voldoen. Als u niet aan alle eisen voldoet, kunt u mogelijk ontheffing aanvragen. We zetten alle informatie voor u op een rij.

U mag promoveren aan de Universiteit Leiden, wanneer u de graad Master heeft gekregen na het volgen van hoger of universitair onderwijs. Of u heeft het doctoraal examen met goed gevolg afgelegd aan een Nederlandse universiteit. U moet daarnaast een proefschrift hebben geschreven, of een proefontwerp hebben vervaardigd, dat voldoet aan de regels. De Graduate School controleert tijdens het toelatingsproces of u aan de opleidingseisen voldoet.

Ontheffing van de opleidingseis

Voldoet u niet aan de opleidingseisen van de Graduate School? In bijzondere gevallen kan de desbetreffende decaan namens het College voor Promoties ontheffing van deze eis verlenen. Hiervoor dient u de decaan een schriftelijk verzoek tot ontheffing van deze eis te sturen. U moet uw verzoek indienen bij de Graduate School Office van uw vakgebied. Dat doet u met formulier 1 verzoek tot ontheffing.

Met dit formulier stuurt u:

  • Gewaarmerkte kopieën van relevante diploma’s of getuigschriften
  • Een overzicht van de gevolgde studieonderdelen
  • Een kopie van de bladzijde van het paspoort met identiteitsgegevens
  • Een verklaring van de aangezochte promotor dat hij bereid is als zodanig op te treden

Kan de decaan op basis van uw diploma’s of getuigschriften toch geen ontheffing verlenen? Dan is er nog de mogelijkheid om de decaan duidelijk te maken dat u in staat bent zelfstandig wetenschappelijk onderzoek te verrichten. U ontvangt het besluit van de decaan over de ontheffing of de weigering schriftelijk.

Buitenlandse diploma's

Heeft u een universitair diploma in het buitenland gehaald? Na verificatie van het desbetreffende diploma beoordeelt de decaan van de Graduate School of u wordt toegelaten tot het promotietraject.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie