Universiteit Leiden

nl en

Didactische vernieuwing

Continue vernieuwing van het onderwijs is een belangrijk aandachtspunt binnen de Universiteit Leiden. In het eerste kwartaal van 2017 is daarom het programma onderwijsvernieuwing gestart. Binnen deze context werken docenten, studenten en onderzoekers samen aan zowel de inhoudelijke als methodische vernieuwing van curricula. Zowel voor de bachelor- als masterfase. Het uitgangspunt is daarbij dat verbeteringen in het onderwijs gebaseerd zijn op evidence based wetenschappelijk onderzoek.

Ambities programma onderwijsvernieuwing

Het programma onderwijsvernieuwing is een overkoepelend programma en bestaat uit verschillende deelprogramma’s. Het programma is opgezet om de acht ambities uit de onderwijsvisie in de komende jaren te realiseren:

 • Invoering van onderzoekend leren als didactisch concept in alle opleidingen.
 • Organisatie en facilitering van kleinschalige learning communities waarin studenten actief participeren (activerend onderwijs).
 • Meerdifferentiaties in leerroutes zodat de student de flexibiliteit krijgt om de studieloopbaan aan te passen aan de doelen die hij/zij zelf stelt.
 • Meer aandacht voor transferable skills binnen het curriculum, bij voorkeur geïntegreerd in een geleidelijke en doorlopende leerlijn door het gehele curriculum.
 • Versterking van de oriëntatie op de arbeidsmarkt.
 • Versterking van de oriëntatie op de samenleving.
 • Versterking van de technologische oriëntatie in het onderwijs en in het onderwijsaanbod (digital learning).
 • Versterking van de internationale oriëntatie en de oriëntatie op diversiteit.

Deelprogramma’s

Er zijn zes deelprogramma’s binnen het programma onderwijsvernieuwing. Sommige worden nog ontwikkeld, andere zijn in uitvoering:

 • Didactische innovatie (in ontwikkeling)

  Richt zich op de invoering van onderzoekend leren in combinatie met activerend leren, het ontwikkelen van academische en transferable skills en het versterken van de binding met de samenleving. Daarbij wordt ook gebruikgemaakt van digitale methoden. Neem voor meer informatie contact op met Marcel Vooijs.
 • Digital learning (in ontwikkeling)

  Richt zich op het bevorderen van digital learning, waarbij nieuwe methoden van active en blended learning) en deelname aan extern digitaal keuzeonderwijs worden onderzocht. Neem voor meer informatie contact op met Marja Verstelle.
 • Internationale en diverse leeromgeving (in ontwikkeling)

  Richt zich op het bevorderen en ondersteunen van de international classrooms. Neem voor meer informatie contact op met Melissa Koops.
 • Arbeidsmarktoriëntatie (in uitvoering)

  Richt zich op op het versterken van de binding met de arbeidsmarkt en daarom ook op het bevorderen van het aanleren van transferable skills. Neem voor meer informatie contact op met Nieke Campagne.
 • Diversiteit in het onderwijs (in uitvoering)

  Richt zich op het versterken van de diverse leeromgeving en op het scheppen van voorwaarden om het studiesucces van studenten ongeacht achtergrond te bevorderen. Neem voor meer informatie contact op met Aya Ezawa.
 • Keuzemogelijkheden (wordt in de tweede helft van 2018 opgezet)

  Richt zich op het vergroten van de keuze- en differentiatiemogelijkheden om tegemoet te komen aan de leerbehoeften van studenten.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie