Universiteit Leiden

nl en

Toegang tot promotie

Om te mogen promoveren aan de Universiteit Leiden, moet u toegelaten worden tot één van de Graduate Schools. Daarvoor moet u aan specifieke (opleidings)eisen voldoen.

Elke promovendus moet worden toegelaten bij één van de Graduate Schools. Voor de toelatingsprocedures verwijzen we u naar de verschillende websites. De toelatingsprocedure varieert per Graduate School, maar u moet in elk geval: 

  • een master of vergelijkbaar diploma van een Nederlandse universiteit hebben.
  • een Leids hoogleraar (of universitair hoofddocent met het ius promovendi*) bereid vinden om uw promotor te zijn.
  • een tweede promotor hebben. Dat kan een tweede hoogleraar (promotor) zijn of een gepromoveerde co-promotor, al dan niet van de faculteit.
    Heeft u geen tweede promotor? Dan wijst de decaan een co-promotor aan, zodat u tenminste twee begeleiders heeft.

Het promotiereglement

U vindt uitgebreide toelatingseisen in het promotiereglement. Daarin leest u ook wat u kunt doen als u niet aan alle eisen voldoet.

Lees meer

Buitenlandse diploma's

Heeft u een universitair diploma in het buitenland gehaald? Na verificatie van het desbetreffende diploma beoordeelt de decaan of u wordt toegelaten tot het promotietraject.

*Ius promovendi


Traditioneel konden in Nederland alleen hoogleraren optreden als promotor. Sinds 2018 kunnen ook UHD's ius promovendi hebben. In dit overzicht ziet u wie dat binnen de Universiteit Leiden zijn. Neem voor meer informatie contact op met de Graduate School.

Op de Engelse kant van deze pagina (PhD Admissions) staat een uitgebreid tijdsschema met daarin alle stappen die gezet moeten worden vóór het begin van het PhD traject, gespecifiseerd naar de FGGA.

Ook staat bij Studying for a PhD het tijdsschema met daarin de stappen tot aan de promotie. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.