Universiteit Leiden

nl en

Proefschrift publiceren

Als u promoveert, moet u uw proefschrift beschikbaar stellen. Lees op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden welke stappen u moet nemen.

Bureau Pedel

Uiterlijk drie weken voor de datum dienen 2 exemplaren van uw proefschrift met bijgevoegde stellingen te worden afgeleverd of te worden opgestuurd naar het Bureau van de pedel (Rapenburg 73, 2311 GJ te Leiden).

UBL

Volgens het promotiereglement moet een proefschrift beschikbaar worden gesteld via Scholarly Publications. Hiervoor moet de promovendus minimaal drie weken voor de promotie een digitale versie inleveren. Ook moet u vier kopieën van het gedrukte proefschrift inleveren bij de UBL ten behoeve van archivering en uitleen.

De precieze stappen én formulieren vindt u op de website van de Universitaire Bibliotheken Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.