Universiteit Leiden

nl en

Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden

Een deel van uw arbeidsvoorwaarden kunt u flexibel invullen via het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. U kunt op deze manier voor een deel zelf uw arbeidsvoorwaardenpakket samenstellen.

Met het keuzemodel arbeidsvoorwaarden kunt u de ene arbeidsvoorwaarde inruilen voor een andere. De arbeidsvoorwaarden zelf worden daarbij ingezet als bronnen en doelen. U kunt gebruik maken van vier bronnen:

 1. Vakantie-uren (tijdbron)
 2. Maandsalaris (geldbron)
 3. Vakantie-uitkering (geldbron)
 4. Eindejaarsuitkering (geldbron)

Bovenstaande bronnen kunt u inruilen voor verschillende doelen, zoals extra vakantie-uren.

Deadlines keuzemodel: 30 april of 30 november

U kunt uw aanvraag voor het keuzemodel arbeidsvoorwaarden indienen vanaf 1 februari:

 • Uw vakantie-uitkering kunt u inzetten tot 30 april
 • Uw brutoloon of eindejaarsuitkering kunt u inzetten tot 30 november. 

De vergoeding woon-werkverkeer vormt een uitzondering. U kunt in dit geval ook uw vakantie-uitkering inzetten tot 30 november.

Fiscaal voordeel

Het keuzemodel kan in sommige gevallen fiscaal voordeel opleveren. Zet u uw brutoloon in voor bijvoorbeeld uw vakbondscontributie of sportabonnement? Dan betaalt u over het deel van het loon dat u inzet geen belasting. In onderstaand voorbeeld ziet u hoe u uw fiscale voordeel kunt berekenen.

Voorbeeld fiscaal voordeel

Stel: u wilt uw fitnessabonnement (doel) betalen uit een van uw geldbronnen, bijvoorbeeld de eindejaarsuitkering. Het fitnessabonnement kost € 200,-. Deze € 200,- betaalt u uit uw bruto-eindejaarsuitkering. U betaalt daardoor over die € 200,- geen belasting. U betaalt 40,4% belasting over het deel van uw eindejaarsuitkering dat overblijft. Uw fiscale voordeel bedraagt in dit geval  € 80,80  (40,4%  x € 200,-).

Wie kan er deelnemen?

Iedere medewerker van de universiteit kan deelnemen aan het keuzemodel. U bent uitgezonderd van deelname als u niet wordt betaald door de universiteit, oproepkracht, stagiair of medewerker op declaratiebasis bent of student-assistent met een dienstverband korter dan een jaar.

Komt u in november of december in dienst? Dan kunt u pas vanaf 1 februari van het volgende kalenderjaar gebruikmaken van het keuzemodel.

Consequenties deelname fiscale regelingen

U kunt de vergoeding alleen ontvangen wanneer u voldoet aan de (fiscale) regels. Als u op deze wijze een belastingvrije vergoeding ontvangt, mag u de kosten niet meer aftrekken bij uw aangifte inkomstenbelasting. Daarnaast kan de inzet van geldbronnen als salaris, vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering van invloed zijn op toeslagen en uitkeringen van de sociale zekerheidswetten, zoals een WW- of een WIA-uitkering:

 • Deze inzet wordt in mindering gebracht op het salaris (en/of vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering), waardoor het sociale verzekeringsloon daalt. Het sociale verzekeringsloon is uw brutoloon plus vaste onderdelen van het loon, zoals een vakantie-uitkering. De hoogte van een WW/WIA-uitkering wordt berekend op basis van het sociale verzekeringsloon. Als u brutoloon daalt door deelname aan het keuzemodel, daalt ook de hoogte van een WW/WIA-uitkering.
 • Een verhoging of verlaging van het sociale verzekeringsloon kan ook gevolgen hebben voor te ontvangen toeslagen, zoals huur- en zorgtoeslag.

Deelname aan het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft géén gevolgen voor uw pensioenopbouw. De universiteit is niet aansprakelijk voor nadelige gevolgen door aanpassingen van de regelgeving.

Beperkingen

Het keuzemodel arbeidsvoorwaarden heeft een aantal beperkingen:

 • De totale verlaging van het loon mag niet meer zijn dan 30% van het gebruikelijke, vastgestelde brutoloon.
 • Het inzetten van salaris mag er niet toe leiden dat uw wettelijk bruto minimumloon zakt.
 • Het inzetten van vakantiegeld mag er niet toe leiden dat het vakantiegeld onder het wettelijk minimum zakt.
 • Het inzetten van vakantie-uren mag er niet toe leiden dat het aantal beschikbare vakantiedagen zakt onder het wettelijk minimum (20 bij een voltijds dienstverband).
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.