Universiteit Leiden

nl en

Gezond en prettig werken

De Universiteit Leiden doet er alles aan om u veilig, gezond en prettig te laten werken. Wij spannen ons in om goede arbeidsomstandigheden en een positief werkklimaat te creëren. Dat betekent onder andere aandacht voor het beperken van gezondheidsrisico’s, verzuimpreventie en het bevorderen van een positieve werksfeer.

Gezondheids- en welzijnstoolbox

Wat kunt u zelf doen voor een gezondere leef- en werkomgeving? Tips en initiatieven vindt u in de gezondheids- en welzijnstoolbox

Gezondheidsrisico's

Of u nu aan een bureau werkt of in een laboratorium: iedere werksituatie kent risico's. Als uw werkgever proberen wij gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Ontdek wat de belangrijkste risico's en tegenmaatregelen zijn.

Ziek

Soms bent u ziek en kunt u niet naar uw werk. Dan is het belangrijk dat u ons tijdig op de hoogte stelt van ziekte en herstel. Lees meer over hoe wij u bij ziekteverzuim begeleiden.

Mentale fitheid

Als er op uw werk situaties ontstaan, waardoor uw mentale weerbaarheid minder wordt, dan kan dat uw functioneren aantasten.  Waar u mee te maken kunt krijgen en wat hiertegen kunt doen, leest u hier.

Bedrijfsarts

De bedrijfsartsen van de universiteit ondersteunen u bij alles rondom de relatie tussen werk en gezondheid. Zij begeleiden u als u ziek bent, adviseren u tijdens uw herstel en de hervatting van uw werk en helpen u gezondheidsrisico’s te vermijden.

Arbeidsongeschikt

Als u uw werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kan uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk, dan heeft dat vaak grote gevolgen. Ontdek waaraan u moet denken als u onverhoopt tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt.

De interne dienst Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) van de Universiteit Leiden richt zich op risicobeheersing op de werkvloer en verzuimbegeleiding.

Bij de afdeling werken onder andere bedrijfsartsen, arbeids- en organisatiedeskundigen, veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. 

Het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) coördineert op Faculteit Governance and Global Affairs (FGGA) de arbo-, milieu- en veiligheidstaken. 

Contactpersonen voor FGGA

 • Arbeids- en organisatiedeskundige: mw. E.P. Koudstaal, tst. 8015.
 • Bedrijfsarts: Carine de Vries, doorkiesnummer 8015 (071-527 8015)
  Medewerkers en leidinggevenden kunnen bij haar terecht voor (informatie over) verzuimbegeleiding en risicobeheersing op de werkvloer.
  Haar werkdagen zijn dinsdag & donderdag.
  Telefonisch spreekuur: dinsdag en donderdag tussen 16.00u en 17.00 uur.
 • Arbo- en milieucoördinator (A&M-coördinator): mw. P.J. Slabber, doorkiesnummer 2275.
  Medewerkers en studenten kunnen bij haar terecht voor advies en informatie over fysieke arbeidsomstandigheden.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie