Universiteit Leiden

nl en

Gezond en prettig werken

De Universiteit Leiden doet er alles aan om je veilig, gezond en prettig te laten werken. Wij spannen ons in om goede arbeidsomstandigheden en een positief werkklimaat te creëren. Dat betekent onder andere aandacht voor het beperken van gezondheidsrisico’s, verzuimpreventie en het bevorderen van een positieve werksfeer.

We zitten massaal thuis in de strijd tegen het coronavirus. Hoe kunnen we in deze crisistijd op een gezonde en verantwoorde manier thuis studeren en werken? Healthy University @Home heeft een aantal tips over gezond werken.

Gezondheids- en welzijnstoolbox

Wat kun je zelf doen voor een gezondere leef- en werkomgeving? Tips en initiatieven vind je in de gezondheids- en welzijnstoolbox

Werken met een functiebeperking

De Universiteit Leiden wil graag dat iedereen binnen de universiteit zijn of haar werk goed kan doen. Misschien heb je hulpmiddelen nodig of kun je alleen op bepaalde uren werken? Of heb je slecht toegang in gebouwen en weet je niet wat je moet doen bij nood? Bespreek dit met je leidinggevende. Zo zorgen we samen voor een goede en veilige werkplek.

Gezondheidsrisico's

Of je nu aan een bureau werkt of in een laboratorium: iedere werksituatie kent risico's. Als je werkgever proberen wij gezondheidsrisico's zoveel mogelijk te beperken. Ontdek wat de belangrijkste risico's en tegenmaatregelen zijn.

Ziek

Soms ben je ziek en kun je niet naar je werk. Dan is het belangrijk dat je ons tijdig op de hoogte stelt van ziekte en herstel. Lees meer over hoe wij je bij ziekteverzuim begeleiden.

Mentale fitheid

Als er op je werk situaties ontstaan, waardoor je mentale weerbaarheid minder wordt, dan kan dat je functioneren aantasten. Waar kun je mee te maken krijgen en wat kun je ertegen doen?

De coronacrisis zorgt voor een heel nieuwe situatie. We werken op afstand op een andere manier. Naast zorgen over je gezondheid en die van je omgeving, kan het thuiswerken een extra belasting vormen. Hoe bewaar je je geestelijk evenwicht in tijden van corona?

Ben je bang voor een burn-out? Om je te helpen is er een folder gemaakt: Burn-outverschijnselen herkennen en voorkomen.

Klachten en vertrouwenspersonen 

De universiteit streeft ernaar dat iedereen zich prettig voelt in zijn functie en werkomgeving. Als dat niet het geval is, kun je terecht bij onze vertrouwenspersonen. Bijvoorbeeld:
•    als je te maken krijgt met ongewenst gedrag.
•    als je problemen hebt op de werkvloer.
•    als je vermoed dat iemand de wetenschappelijke integriteit schendt, of als je (bestuurlijke) misstanden wilt melden.

Bedrijfsarts

De bedrijfsartsen van de universiteit ondersteunen je bij alles rondom de relatie tussen werk en gezondheid. Zij:

  • begeleiden je als je ziek bent
  • adviseren je tijdens je herstel
  • adviseren je over de hervatting van je werk
  • helpen je gezondheidsrisico’s te vermijden

In verband met het coronavirus handelen de bedrijfsartsen zoveel mogelijk afspraken telefonisch af. Als dat niet kan, dan verzetten ze de afspraak in overleg met jou, of zeggen ze deze af. Neem zelf contact op met de bedrijfsarts om te bepalen wat in jouw geval het beste is.

Arbeidsongeschikt

Als je je werkzaamheden gedeeltelijk of helemaal niet meer kan uitvoeren, bijvoorbeeld door ziekte of een ongeluk, dan heeft dat vaak grote gevolgen. Ontdek waaraan je moet denken als je onverhoopt tijdelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt.

Ook als je tijdens de coronacrisis al langere tijd ziek thuis bent, zijn er reïntegratieverplichtingen. We blijven zoveel mogelijk deze wettelijke termijnen volgen. Wanneer dat vanwege de coronacrisis niet haalbaar is, geven we dat bij het UWV aan. Leidinggevenden vragen we om de poortwachter-verplichtingen na te leven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.