Universiteit Leiden

nl en

Functionaris gegevensbescherming

De universiteit heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Dat is een onafhankelijke privacyexpert, die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacywet.

De functionaris voor gegevensbescherming

Om risico’s rondom de verwerking van persoonsgegevens inzichtelijk te maken en om onregelmatigheden te voorkomen, heeft het College van Bestuur een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, ook wel privacyfunctionaris of Data Protection Officer genoemd.

Deze functionaris:

  • Houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels.
  • Initieert en laat risico-analyses en privacy-audits uitvoeren.
  • Adviseert het College van Bestuur.
  • Handelt vragen en klachten van mensen binnen en buiten de organisatie af.

Vragen over privacy

Met vragen over privacy kunt u in eerste instantie terecht bij uw informatiemanager. Die verwijst u zo nodig door naar de functionaris voor gegevensbescherming. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie