Universiteit Leiden

nl en

Cursussen en opleiding

Als je als promovendus aan de slag gaat, investeert je ook in je professionele en persoonlijke ontwikkeling door het volgen van een universitair opleidings- en trainingsprogramma. cursussen en opleidingen ondersteunen je bij het doen van wetenschappelijk onderzoek, het schrijven van je proefschrift, loopbaanontwikkeling en het verkrijgen van zelfinzicht.

Persoonlijk opleidingsplan

Met uitzondering van de buitenpromovendi volgt elke promovendus verplicht een bij aanvang van het promotietraject vast te stellen opleidingsplan met daarin minimaal

 • 140 uur aan wetenschappelijke trainingsactiviteiten (vakinhoudelijke trainingen, congresbezoek, e.d.), en
 • 140 uur aan trainingsactiviteiten op het gebied van transferable skills (zoals presenteren, academisch Engels, time management, loopbaanoriëntatie, ondernemerschap), waaronder tenminste één training op gebied van wetenschappelijke integriteit.

Buitenpromovendi volgen tenminste de cursus ‘wetenschappelijke integriteit’.

De eisen aan het te volgen onderwijs kunnen verschillen per faculteit en zijn afhankelijk van je persoonlijke situatie.

De kosten van de cursussen zijn niet voor je eigen rekening. Ze worden vergoed als het volgen van de cursus van tevoren is afgestemd met de leidinggevende. Voor buitenpromovendi geldt dat het voorstel voor het volgen van cursussen voor de start van het PhD traject aan de WD of decaan moet worden voorgelegd.

Kijk voor meer informatie op jouw facultaire tab of bekijk alle cursussen voor promovendi in de cursuskalender. 

Kosten PhD cursussen

Per 1 januari 2020 zijn de transferable skills and coaching cursussen gratis voor interne/medewerker promovendi en contractpromovendi. Er is geen goedkeuring mbt financiën nodig van de leidinggevende bij inschrijving.

Buitenpromovendi moeten wel een SAP nummer vermelden.

Annuleringskosten


Het feit dat er niet gefactureerd wordt per inschrijving betekent niet dat deelname vrijblijvend is. Als een promovendus zich inschrijft, dan verwachten we dat de promovendus ook daadwerkelijk deelneemt aan de cursus. Als de promovendus niet komt opdagen, of binnen twee weken voor de startdatum afzegt, dan zullen er annuleringskosten van € 100 in rekening worden gebracht.

Mocht je willen annuleren stuur dan een mail naar HRM-department

Meer informatie over cursusprijzen.

Promovendi-opleiding

De eindtermen van de promovendi-opleiding zijn gedefinieerd in het universitaire promotiereglement.

Het omvat elementen als methodologie, onderzoeksopzet, wetenschappelijke verantwoording en wetenschappelijke integriteit. De opleiding bestaat primair uit de begeleiding door promotor en andere begeleiders. Daarnaast omvat de opleiding een verplicht cursorisch gedeelte van 840 uur. Het trainingsprogramma van de Graduate School bestaat uit drie componenten: 

 1. Onderzoeksvaardigheden (minimaal 420 uur)

  Van de 840 uur in totaal heeft de Graduate School voorgeschreven dat de helft van de gevolgde cursussen (420 uur) gericht zijn op het verwerven en verbeteren van methodologische kennis en vaardigheden. Er zijn slechts twee cursussen binnen deze categorie die verplicht zijn: Scientific Conduct for PhDs in Law (15 uur) en Data Management Training Leiden Law School (28 uur). Verplichte vakken kunnen alleen worden vervangen (door andere vakken) in overleg met de promovendi-decaan. Voor de resterende uren mogen promovendi kiezen uit de cursussen die door de Graduate School worden aangeboden, maar ze kunnen ook cursussen buiten de Graduate School volgen.

  De Graduate School of Law biedt momenteel de volgende cursussen aan:
  Philosophy of Science for Lawyers (140 uur) - start in november
  Qualitative Empirical Research Methods in Law (84-140 uur) - start in maart
  Quantitative Empirical Research Methods in Law (140 uur) - start in februari
  - Legal Methodology (140 uur) - start in april 
  Scientific Conduct for PhDs in Law (15 uur) - in mei en november
   
 2. Generieke vaardigheden (minstens 140 uur)
  Volgens het promotiereglement moet minstens 140 uur aan cursussen gevolgd worden op het gebied van generieke vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn Project management for PhDs, Teaching in practice, Communication in science, Academics and (social) media, en Speed Reading. Promovendi kunnen gebruik maken van het aanbod binnen het University PhD-programma PhD's.

  Promovendi die ook lesgeven volgen tenminste één module uit de Basis Kwalificatie Onderwijs (BKO), of de cursus over lesgeven die speciaal is ontwikkeld voor promovendi (momenteel ’Teaching in Practice’).
   
 3. Individueel deel van de training
  Promovendi kunnen verschillende vormen van training volgen die hun persoonlijke ontwikkeling ten goede komen of die meer diepgaande inhoudelijke kennis bieden die verband houdt met het onderwerp van hun proefschrift. Voorbeelden hiervan zijn cursussen van masterprogramma's, taalonderwijs (bijvoorbeeld ten behoeve van dataverzameling in het buitenland), Summer Schools, en congresdeelname.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.