Universiteit Leiden

nl en

Instellings- en opleidingsaccreditatie

Om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen, moet een onderwijsinstelling geaccrediteerd worden. Zodat studenten, werkgevers en andere maatschappelijke actoren kunnen vertrouwen op de kwaliteit van het onderwijs. Ook alle opleidingen aan de Universiteit Leiden zijn geaccrediteerd.

Wat is accreditatie?

Accreditatie is een kwaliteitskeurmerk van de overheid. Als een instelling of opleiding is geaccrediteerd, dan wil dat zeggen dat de kwaliteit van het onderwijs door de onafhankelijke Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) positief is beoordeeld.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) is een onafhankelijke accreditatieorganisatie die is opgericht door de Nederlandse en Vlaamse overheid. De NVAO geeft een deskundig en objectief oordeel over de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen.

Hoe wordt een instelling geaccrediteerd?

Om de onderwijskwaliteit te beoordelen, vindt elke zes jaar de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK) plaats. De beoordeling wordt uitgevoerd op basis van peer review (collegiale beoordeling door onafhankelijke deskundigen). Hierbij gaat een commissie na of de universiteit een doeltreffend systeem heeft om de onderwijskwaliteit te garanderen. De opleidingen worden apart inhoudelijk beoordeeld en geaccrediteerd door een panel van deskundige vakgenoten. Bij een positieve visitatie accrediteert de NVAO de instelling of de opleiding weer voor zes jaar. De laatste ITK voor de Universiteit Leiden vond plaats in 2013, de volgende eind 2018 of begin 2019.

De instellingsaudit bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel bezoekt de auditcommissie van de NVAO de universiteit en:

  • Kijkt naar een zelfreflectie die de universiteit opstelt.
  • Spreekt met verschillende besturen zoals de Raad van Toezicht, het College van Bestuur, de Universiteitsraad en de Faculteitsbesturen.
  • Houdt een open spreekuur voor studenten en medewerkers, die zelf iets wilden vertellen over de kwaliteitzorg in het onderwijs.

Het tweede deel van de audit bestaat uit zogenaamde trails. De commissie kiest dan een aantal onderwerpen, waar ze verder op wil inzoomen (bijvoorbeeld personeelsbeleid, functioneren examencommissies, onderwijsinnovatie). In de trails spreekt de commissie met docenten, studenten en ondersteunende staf bij een aantal opleidingen.

Hoe wordt een opleiding geaccrediteerd?

De bestaande opleidingen van Nederlandse hogescholen en universiteiten zijn ondergebracht in visitatiegroepen. Visitatiegroepen zijn opleidingen met een vergelijkbare onderwijsinhoud die door één panel worden beoordeeld. Opleidingen worden eens in de 6 jaar gevisiteerd volgens het visitatierooster van de NVAO. Bij een positieve beoordeling wordt de accreditatietermijn verlengd met een periode van 6 jaar. 

Halverwege de accreditatietermijn wordt op lokaal niveau door de opleiding zelf met behulp van externe deskundigen een midterm review gehouden. Uit een visitatie komt een plan van aanpak voort. Tijdens de midterm review wordt beoordeeld in hoeverre de opleiding op de goede weg is met de aanpak van de tijdens de visitatie geconstateerde problemen. De uitkomsten van de midterm zullen worden gedeeld  met de visitatiecommissie.

Wat betekent dit voor u?

Voorafgaand aan de instellingstoets of aan een opleidingsvisitatie moet een aantal voorbereidingen getroffen worden. Het kan zijn dat u gevraagd wordt om met de visitatiecommissie te spreken. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gesteld door uw leidinggevende. Over de voorbereiding van opleidingsvisitaties- en accreditaties kunt u contact opnemen met het facultaire onderwijsbureau. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie