Universiteit Leiden

nl en

Leiderschap

Bestuur en management in een wetenschappelijke organisatie stellen steeds hogere eisen aan leiderschapsvaardigheden. Het gaat hierbij niet alleen om het aansturen van wetenschappelijke processen, maar ook om bedrijfsmatige zaken als interne en externe financiering, wervingskracht voor toptalent en nationale en internationale samenwerking.

Leergang Persoonlijk Leiderschap (WP)

Een wetenschapper heeft niet alleen met onderwijs en onderzoek te maken, maar ook met management, acquisitie en financiën. Om toekomstige hoogleraren zo goed mogelijk voor te bereiden op dit bredere takenpakket is de Leergang Persoonlijk Leiderschap ontwikkeld. De leergang bestaat uit vier modulen. Afhankelijk van het aantal beschikbare plaatsen is inschrijving ook per module mogelijk.

De modulen zijn bedoeld voor UD’s en UHD’s met 5-10 jaar ervaring na hun promotie en tenure track kandidaten van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen.

Leergang Academisch Leiderschap

De Leergang Academisch Leiderschap bereidt hoogleraren en UHD’s voor op zwaardere bestuurlijke functie binnen het instituut of faculteit. De leergangheeft een doorlooptijd van ongeveer 6 maanden. Deelnemers zijn op voordracht van de decaan van de faculteit door het CvB uitgenodigd deel te nemen. 
De leergang is een mix van theorie en praktijk, waarbij de eigen ervaring van de deelnemers centraal staat. De uitvoering is in handen van twee ervaren trainers, die het leerproces faciliteren en monitoren. Daarnaast wordt voor verschillende onderwerpen een beroep gedaan op interne deskundigen, zodat de leergang aansluit bij de actualiteit binnen onze organisatie.

Leergang Onderwijskundig Leiderschap

De Leergang Onderwijskundig Leiderschap wordt aangeboden in LDE verband. Het doel van de leergang is het ontwikkelen van een brede en praktijkgerichte visie op onderwijs en onderwijsvernieuwing bij de deelnemers. De leergang is bestemd voor medewerkers van de EUR, TU Delft en Universiteit Leiden met een coördinerende en/of leidinggevende taak in het onderwijs. Deelnemers worden voorgedragen door het College van Bestuur.

Potentiële deelnemers zijn verantwoordelijk voor een (deel van een) opleiding en geven sturing aan het onderwijsbeleid van een opleiding, waarbij zij collega’s aansturen bij het uitvoeren van onderwijstaken of organisatietaken. Tijdens de leergang komen thema’s aan de orde als:

  • visie op onderwijs
  • assessment en toetsingsbeleid
  • studiesucces
  • curriculumopbouw
  • didactische modellen
  • kwaliteitszorg en accreditatie
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.